Zo bereik je het hart van doeners!

16 tips

Hoe bereik je het hart van doeners? Een belangrijke vraag! Ruim de helft van de jongeren is namelijk meer doener dan denker. We zetten 16 tips op een rij.

Hoe bereik je het hart van doeners? Een belangrijke vraag! Ruim de helft van de jongeren is namelijk meer doener dan denker. Van theoretische verhandelingen wordt hun hart meestal niet warm. Hoe kun je dat hart wel bereiken? We zetten zestien tips op een rij.

1. Eenvoudig taalgebruik
Let op uw taalgebruik! Houd het bij eenvoudig en concreet taalgebruik. ‘Vertaal’ moeilijke begrippen zoals ‘gerechtigheid’, ‘heiligmaking’, 'barmhartigheid’. Spreek daarnaast in korte zinnen.

2. Gebruik (voor)beelden
Gebruik van tijd tot voorbeelden om uit te leggen wat u bedoelt. Een doener denkt in beelden. Van voorbeelden leven doeners op, omdat ze dingen gaan herkennen en beter kunnen plaatsen. Leer beeldend te spreken over de kernen van het christelijk geloof.

3. Wees persoonlijk
Durf iets persoonlijks te delen. Daarmee maakt u jongeren nieuwsgierig. Dit kan bijvoorbeeld een stukje levenservaring zijn, maar ook een geestelijke ervaring. Laat ze voelen dat het iets van u is en dat u ze ermee verder wilt helpen.

4. Luister
Luister heel goed! Luister niet met een half oor, maar met twee :-). Luister naar wat jongeren zeggen, maar ook naar wat ze niet zeggen. Vraag door en wees niet snel tevreden met sociaal-gewenste antwoorden. Lok ze als het ware met doorvragen uit hun ‘levens-tent’. Zoiets valt voor hen op. Vaak wordt hen niets gevraagd…

5. Gebruik een aansprekend Bijbelgedeelte
Zoek bij het lezen van een Bijbelgedeelte aansprekende Bijbelverhalen en geschiedenissen. Begin niet met het Bijbelboek Romeinen, maar bijvoorbeeld met de tien melaatsen of Paulus en Silas in de kerker. Lees de Bijbel ook op toon voor.

6. Waardeer jongeren
Geef waar mogelijk waardering. Pubers (en doeners helemaal) krijgen zo weinig positieve woorden en aandacht. Wees daarbij wel authentiek en oprecht.

7. Let op lichaamstaal
Let op de lichaamstaal (non-verbale signalen en mimiek) van zowel uzelf als van de jongeren. Hoe zitten ze erbij? Hoe kijken ze (u aan)? Wat straalt u met uw lichaamstaal uit naar hen? Houd oogcontact, doe dit optimaal. Heb echt aandacht voor ze en laat dat aan hen voelen.

8. Help formuleren
Help jongeren met het formuleren als u merkt dat ze iets willen zeggen maar niet weten hoe. In woorden vatten wat ze bedoelen, is vaak moeilijk voor doeners.

9. Investeer in de relatie
Maak contact met jongeren, wees op de hoogte van hun leefwereld, doe dingen samen, zoek naar jeugdwerkers die contact kunnen leggen met jongeren.

10. Volg jongeren
Volg jongeren in het gesprek. Help hen met samenvatten of doe dit voor hen. Geef hen het gevoel dat u ze echt serieus neemt en wilt begrijpen wat ze bedoelen. Door samen te vatten controleert u ook of u ze goed begrijpt.

11. Gebruik de ‘ik-boodschap’
Soms is het goed een ik-boodschap te gebruiken. Denk aan: ‘Ik vind het belangrijk dat’, of: ‘Ik ervaar het als fijn met jou zo door te praten’.

12. Zorg voor gezelligheid en binding
Doeners houden vaak van gezelligheid en verbondenheid. Creëer een fijne sfeer met elkaar. Zorg voor iets lekkers tijdens het jeugdwerk of de catechese.

13. Gebruik gaven en talenten
Betrek doeners in het geheel van de gemeente door ze taken uit te laten voeren die bij hen passen. Laat delen van een club- of verenigingsavond door doeners verzorgen. Geef hen verantwoordelijkheid voor taken (kinderclub/ crèche, tuin kerk, Bijbels uitdelen, beamer bedienen, bidden, Bijbellezen, uitzoeken psalmen).

14. Hoofd, hart en handen
Heb aandacht voor hoofd, hart en handen. Besteed eens een avond aan praktisch christendom zoals diaconaat en zending of laat jongeren actief iets met elkaar ondernemen, bijvoorbeeld via de stichting Present. Spreek er daarna over door en verbind het met een Bijbelstudie. Stop het onderscheid tussen ‘geestelijke’ en ‘niet-geestelijke’ zaken. Denken is niet geestelijker dan doen.

15. Werkvormen
Denk na over goede werkvormen tijdens de catechisatie of clubavond. Kies werkvormen die passen bij de inhoud van wat u vertelt.

16. Christus als voorbeeld
Zie de jongeren door de ogen van Jezus. Zoals Jezus keek naar de mensen die bij Hem kwamen. Hij zocht het verlorene. Denk na over de vraag op welke manier u jongeren tot de Heere Jezus kunt leiden.


Auteur: Stuurgroep Doeners in de kerkNog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ