Omgaan met de leefwereld van jongeren

Jongeren experimenteren met tal van levensstijlen. Deze ervaringen nemen ze mee naar de jeugdvereniging. Je hoort en ziet waar ze zich mee bezig houden. En dan?

Christelijke jongeren zijn nieuwsgierig naar de cultuur waarin ze leven. Ze verkennen deze cultuur met een open blik en trekken zich minder aan van de grenzen tussen ‘wij’ en ‘zij’ dan voorgaande generaties. Al hun ervaringen en verhalen nemen ze ook mee naar de JV en komen daar ter sprake.

Veel JV-leiders vinden dit lastig. Enerzijds wil je belangstellend zijn naar hun leefwereld, anderzijds hoor je soms dingen waarmee je niet kunt instemmen of die je zelfs afkeurt. Fragmenten van de muziek die ze luisteren, de films die ze bespreken … Hoe ga je daar mee om? Een paar tips.
 
1. Relatie
Jouw rol als JV-leider is niet in de eerste plaats gericht op gedrag, maar op relatie. Probeer dat voor ogen te houden. Als je probeert te sturen op gedrag zonder dat je een band hebt met een jongere, zal dat een averechts effect hebben. Het is daarom van belang om eerst en vooral te werken aan de band met je JV-leden. Zo ontstaat een veilige bedding waarin je ook iets kunt zeggen van gedrag of levensstijl.
 
Door vanuit de relatie te denken, kan soms blijken dat jij niet de meest geschikte persoon bent om levenskeuzes van een jongere met hem of haar te bespreken. Wellicht heeft een andere leidinggevende een betere klik met die jongere. Laat die dan het gesprek voeren. Niet alles hangt van jou af.
 
2. Betrokkenheid
Jongeren worden de hele dag overspoeld met allerlei meningen. Zonder een goede band voegt jouw mening daar nauwelijks iets aan toe. Maar ook als er goed contact is, zijn jongeren niet altijd geholpen met kant-en-klare antwoorden. Het stellen van de juiste vragen zet jongeren eerder op een ander spoor dan het presenteren van jouw eigen visie.
 
Dat voelt tegennatuurlijk. Een betrokken JV-leider wil als het goed is ook iets laten klinken van wat het Woord van God te zeggen heeft over onze levenskeuzes. Dat is een mooi doel, dat je zeker niet uit het oog moet verliezen. De vraag is alleen of het Woord echt tot klinken komt voor de jongere als je zelf antwoorden gaat geven.
 
3. Geduld
Omgaan met de leefwereld van jongeren vraagt om geduld. Al snel hebben volwassenen een oordeel klaar. Probeer je echter te oefenen in het luisteren naar jongeren. Probeer erachter te komen waar het hart van de jongere voor klopt. Gedrag zegt in deze levensfase niet alles. Daag jongeren uit om te vertellen en toe te lichten wat ze bedoelen.
 
Besef dat de identiteit van jongeren afhankelijk is van verhalen. Wat ze belangrijk vinden, komt naar buiten in stories. Het vraagt oefening en geduld om daaruit te filteren wat hen drijft en waarom ze hun keuzes maken. Haak daar vragend op in.
 
Meelopen
Een JV-leider is iemand die een stukje van de weg meeloopt met de jongeren. Op die weg zien jongeren jouw voorbeeld, wat veel meer zegt dan alle woorden die je over ze uitstort. Het betekent ook dat niet alles op dezelfde avond nog besproken of zelfs gecorrigeerd hoeft te worden. Benut je kansen, maar wees ook niet te bang om iets even te laten rusten en er later nog eens op terug te komen.
 
Blijf jezelf vooral afvragen: “Zien jongeren iets van de Heere Jezus in mij?” Dan hebben ze de belangrijkste boodschap al meegekregen voordat je een gesprek begint.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ