Lessen van Spurgeon over zending en evangelisatie

Quotes van Spurgeon over evangelisatie- en zendingswerk.

  • Uiteindelijk hangt de uitwerking van onze inspanningen nauwelijks af van de methode die we gebruiken. Na God is haast alles afhankelijk van de persoon die van de methode gebruikmaakt. Er zijn mensen die bijzondere resultaten boekten met een ondoordachte en onvolmaakte methode. En er zijn ook mensen met een bewonderenswaardige organisatie die niets tot stand gebracht hebben, omdat ze zelf niet deugden.
  • Gebed breekt harten. Deze granieten rotsen (d.i. de harten) zullen nooit breken onder onze hamers tot we op onze knieën gaan. Als we het van God winnen voor mensen, zullen we het van mensen winnen voor God. Het hoofdwerk van een predikant moet alléén gedaan worden. Laat hij doen wat hij wil als de menigte luistert, hij zal hen niet tot Christus brengen tenzij hij voor hen heeft gepleit toen niemand hem hoorde behalve zijn God. Onze zending hier thuis heeft mensen nodig die kunnen bidden.
  • Naar de mate waarin iemand zichzelf wil behouden, kan hij anderen niet redden. Slechts naar de mate waarin hij bezig is zichzelf op te offeren en gewillig is om zich luxe, comfort, noodzakelijkheden en zelfs het leven te ontzeggen, slechts naar die mate zal hij voorspoedig zijn. Ik geloof niet dat het leven van een zendeling verloren kan gaan. Ik geloof dat als de kerk de wereld slechts tot Christus kan brengen door de dood van haar predikers, al onze levens mogen worden geofferd. Wat zijn we tenslotte, mijn broeders, wat stellen we voor in vergelijking tot wat onze Verlosser tot stand heeft gebracht?
  • Word niet moedeloos. Denk niet dat het verschrikkelijk is dat hij u tegenwerkt. Wees er liever dankbaar voor en ga tot God en smeek dat Hij u die ziel geeft als loon. Begin moedig waar u tegenwerking verwacht.
  • Let er ook op dat het evangelisatiewerk van onze Heere niet aan de kinderen voorbijging. Ons edele systeem van zondagsschoolwerk wordt niet alleen gerechtvaardigd, maar zelfs bekrachtigd door het voorbeeld en het voorschrift van onze Heere toen Hij zei: 'Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen' (Matth. 19:14). En ook tot Petrus zei Hij: 'Weid Mijn lammeren' (Joh. 21:15). De opdrachten die ons gebieden te zorgen voor onze volwassen bekeerlingen die onder de naam 'schapen' vallen, zijn niet geldiger dan het gebod om te zien naar de jonge en kwetsbare kinderen, die worden aangeduid met de term 'lammeren'. Als u begint aan evangelisatiewerk moet u daarom zorgvuldig letten op de kinderen. Mozes wilde zelfs de kleintjes niet in Egypte achterlaten. Ook de jeugdige Israëlieten aten van het paaslam.
  • Als iemand die kan zwemmen een ander laat verdrinken, zal het nauwelijks als excuus gelden als hij zegt: 'Ik ben zo teruggetrokken, ik kon mezelf er niet toe zetten om me bij hem op te dringen. Ik heb het visitekaartje van die man nooit gekregen en ik wil me niet opdringen zonder dat ik bij hem geïntroduceerd ben. Daarom heb ik hem maar laten verdrinken. Ik vond het heel vervelend, maar ik ben nu eenmaal nooit een opdringerig mens geweest.' Laat u mensen verdoemd worden? Laat u de grote massa mensen in deze stad in hun zonden vergaan? God hebbe medelijden met u! De vraag is niet: 'Wat zal er in dat geval met Londen gebeuren?' maar de vraag zal zijn: 'Wat zal er van u worden als u mensen in hun zonden laat sterven zonder te proberen hen te redden?' Ga door met de strijd tot in het land van de vijand. Spreek mensen aan die u niet kent, die u nog nooit gezien hebt. Dat deed Jezus. Spreek tot de vrouw die u in het voorbijgaan per ongeluk ontmoet. Dat deed Jezus. Spreek tot haar als het laatste wat zij wil is dat u met haar zou spreken. Spreek onmiddellijk. Laat uw christendom een confronterend christendom zijn dat elke gelegenheid direct aangrijpt om goed te doen.


Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Nadenkertjes

Meer

Diverse quotes over het gebed

22 juni 2021
Het belangrijkste in het leven van elke christen is de gemeenschap met God door het gebed. Deze quotes leren ons over gebedsverhoring, de inhoud van …
+
Ontwikkeld door

Quotes over de zonde, zondenkennis en onze zondige natuur

22 juni 2021
Diverse quotes die ons leren dat wij zondige mensen zijn en dat wij het behoud buiten onszelf moeten zoeken in Christus.
+
Ontwikkeld door

Quotes over geloof en ongeloof

22 juni 2021
Leerzame quotes over het komen tot Christus, geloof en ongeloof.
+
Ontwikkeld door

Voor de kinderen is het Koninkrijk van God

22 juni 2021
Citaten van Spurgeon over het belang van geestelijk onderwijs aan kinderen.
+
Ontwikkeld door

Werk in Gods Koninkrijk

22 juni 2021
Quotes van Spurgeon over werken in het Koninkrijk van God.
+
Ontwikkeld door
Alle nadenkertjes

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ