In gesprek op de club of vereniging

Het liefst wil je als leidinggevende, in het bespreken van je thema, de jongeren aan het woord krijgen. Wat denken ze over het thema? Welke gedachten en gevoelens roept het bij hen op? Maar een open sfeer, waarin kwetsbaar en eerlijk harten geopend worden is niet maakbaar.

De inbreng van de jongeren zelf met betrekking tot het thema wat je bespreekbaar wilt maken is van groot belang op een JV of club avond. Je hebt het als leidinggevende nodig om je beginsituatie te verkennen. Je hebt het nodig om je boodschap aan te kunnen laten sluiten bij de jongeren die je voor je hebt. Als je niet weet met welke gedachten of bezwaren zij rondlopen, kan je de plank volledig misslaan. Of je boodschap gaat over de hoofden heen, en raakt hun leven niet.

Wat kan je doen als leidinggevende om het gesprek op gang te krijgen? Bij deze een aantal tips:

1. Kies een werkvorm waarbij alle aanwezigen een stelling in moeten nemen of betrokkenheid gevraagd wordt. Dat kan zijn door bijvoorbeeld:

 • Stellingen bij het onderwerp te bedenken en iedereen te laten kiezen;
 • Een vraag op te werpen met keuze uit antwoord a, b, c, of d;
 • Een probleem op te werpen waarbij zij hun gedachten mogen delen persoonlijk op een post-it, in tweetallen of als gehele groep bij een woordweb;
 • In een kring te staan en jongeren steeds te laten kiezen bij de uitspraken die je doet door een stap naar voren of naar achteren te zetten;
 • Aan weerszijden van een lijn te staan, waarbij ze positie in kunnen nemen met betrekking tot je uitspraak of stelling;
 • Vragen te stellen bij een afbeelding of iedereen uit een afbeelding te laten kiezen die zij associëren met het thema.
 • Alle aanwezigen een vraag te laten inleveren m.b.t. het thema.

2. Lok reacties uit en roep vragen op. Dat kan zijn door bijvoorbeeld:

 • Een filmpje te bekijken waarin jongeren hun mening al geven over een thema;
 • Een probleem te formuleren bij het thema (‘Hoe kan het dat de Bijbel….?’);
 • Gerichte vragen te stellen en door te vragen.

Serie 'Levensvragen'

In de filmpjes over stellingen die aan levensvragen raken gaan jongeren met elkaar in gesprek. Ze delen hun gedachten bij verschillende thema’s. Hoe kun je deze filmpjes inzetten?

 1. Vraag de jongeren eens in welke mening uit het filmpje ze zichzelf het meest herkennen en waarom;
 2. Koppel je eigen thema aan het thema waar het filmpje over gaat, zo kan je het als introductie gebruiken en vragen oproepen bij het thema;
 3. Roep vragen op bij de dingen die door de jongeren in het filmpje gezegd worden (Is dit zo? Denk jij er ook zo over? Wat denk je dan van….? Etc.);
 4. Bedenk van te voren eventueel kijkvragen bij het filmpje en deel deze met de jongeren voor je het filmpje gaat kijken. Zo letten ze gericht op de dingen die jij belangrijk vindt en wilt gebruiken voor het vervolggesprek.


Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Serie 'Levensvragen'

Filmpjes
Alle filmpjes van de serie