Handreiking online volgen van kerkdienst met het gezin

In sommige gezinnen gaat het online volgen van de eredienst goed en hebben ouders weinig moeite hun kinderen van begin tot eind op de bank te houden. Maar in veel gezinnen kost het heel wat inspanning.

We krijgen er inmiddels helaas steeds meer ervaring mee: thuis online de erediensten volgen. In sommige gezinnen gaat dat goed en hebben ouders weinig moeite hun kinderen van begin tot eind op de bank te houden. Maar in veel gezinnen kost het heel wat inspanning. Dat kan te maken hebben met de leeftijd en/of het karakter van kinderen, de samenstelling van je gezin, etc. In deze mailing willen we een aantal handreikingen doen waar je als opvoeder mogelijk wat aan hebt. Wat wel of niet aansluit, hangt helemaal af van hoe jouw gezin er uit ziet. Dus kijk wat past bij jouw gezin.

Eredienst

  • Het kan verleidelijk zijn om met een gezin met kinderen pas in te loggen als de preek begint. Dan hoeven ze minder lang stil te zitten. Daarmee geef je echter het signaal af dat de rest van de eredienst er niet zo toe doet. Niets is minder waar. Votum en groet, de lofprijzing aan God, het gebed met voorbeden, de collecten… het zijn allemaal wezenlijke onderdelen van de eredienst. Als het meevolgen van deze onderdelen online niet gaat, betrek je kinderen dan door ze in te schakelen. Zing de psalmen of liederen als gezin, mogelijk met begeleiding van muziekinstrumenten. Zie dit niet te groots. Misschien ben je als gezin niet muzikaal maar kun je de peuter thuis een pan met pollepel geven om mee te doen. Het gaat om het vergroten van de betrokkenheid. De collecte via de GIVT app of een andere digitale tool, kun je ook door de kinderen laten doen. Zo laat je merken dat alle onderdelen van de dienst wezenlijk zijn.
  • Veel ouders geven aan dat ze tijdens de coronatijd makkelijker kerkelijk shoppen. Nu kunnen er goede redenen zijn om een keer een andere dienst te beluisteren. Maar besef als opvoeders wat de impact is als je dit geregeld doet. De kerkelijke gemeente wordt wel vergeleken met een gezin. Je gezinsleden kies je niet uit, je bent aan elkaar gegeven. Door de dienst niet in de eigen gemeente te volgen, mis je bijvoorbeeld de voorbeden voor broeders en zusters in de gemeente. En mis je de Woordverkondiging die medegemeenteleden wel horen en mogelijk door de week onderwerp van gesprek is. Juist in deze tijd kun je je kinderen laten zien wat het betekent om trouw te zijn. Denk na over creatieve manieren van verbinding. Laat de kinderen bijvoorbeeld een kaart inkleuren (dat kan tijdens de dienst, zie latere tips) voor oudere gemeenteleden.

Praktische handreikingen

  • Kijk wat haalbaar is bij jouw gezin. Zijn er jonge kinderen die normaal gesproken naar de oppas gaan? Dan kun je er voor kiezen om het gezin te splitsen: in de ene kamer wordt naar de kerkdienst geluisterd en in de andere kamer worden de kleine kinderen bezig gehouden. Of spreek af met een ander gezin dat je op elkaars kinderen past, zodat je af en toe wel rustig kunt luisteren.
  • Aan oudere kinderen kun je vragen wat hen zou helpen om zich beter te kunnen concentreren op de online dienst. Als het voor kinderen een te grote opgave blijkt om een dienst lang betrokken te zijn, kun je er voor kiezen ze meer vrijheid te geven dan je normaal in de kerk doet. Laat jonge kinderen speelgoed kiezen waarmee ze onder de preek mogen spelen. Of laat ze een tekening/kaart inkleuren. Deze kun je vervolgens naar oudere gemeenteleden sturen, of de zieken voor wie voorbede wordt gedaan. Laat kinderen voor wie dat werkt meeschrijven in een meeschrijfboekje.
  • Ook ‘spelenderwijs’ kun je kinderen inhoudelijk betrekken. Kies een kleurplaat die past bij het thema van de preek. Laat kinderen zelf mee tekenen en meeschrijven met de preek in de stijl van www.abcvoorkinderen.nl. Vraag kinderen bij wie dit past om naar aanleiding van wat ze horen iets te maken van lego. Kinderen die creatief zijn, kun je de preektekst laten handletteren. Werk als opvoeders samen met de leiding van de zondagsschool, jeugdclub en predikant. In verschillende gemeenten wordt bijvoorbeeld door leidinggevenden van zondagsschool of jeugdclub een verwerking voor kinderen en jongeren gemaakt die bij de dienst past.
  • Maak van de zondag een feestdag. Denk aan een lekker ontbijt met croissants uit de oven, een gekookt eitje en versgeperste sinaasappelsap. Zorg voor wat lekkers bij de koffie. Geef structuur aan de zondag, ga ’s middags even met elkaar naar buiten, doe gezinsspellen, zorg voor wat lekkers halverwege de middag. Laat de zondag zo nog steeds een bijzondere en een feestelijke dag zijn.

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Neem dan een kijkje op de volgende websites:

Er zijn nog veel meer handreikingen te geven, maar zie deze als een eerste aanzet. Heb je zelf goede ideeën? Mail ze vooral naar magriffioen@lcj.nl. Dan kunnen we deze breed verspreiden in de achterban.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ