Fasen in het leerproces

Kerkelijke educatie verloopt veelal langs vier fasen namelijk de oriëntatiefase, relevantiefase, exploratiefase en tenslotte de verwerkingsfase. Hieronder vindt u meer informatie over deze fasen.

Inleiding
De huidig geldende indeling voor educatie verloopt veelal langs drie fasen, namelijk de oriëntatiefase, informatiefase en tenslotte de verwerkingsfase. Het model waarmee de kerkelijke educatie wordt geprogrammeerd kent een viertal fasen. De reden om het met een fase uit te breiden is vooral dat het in deze tijd van belang is dat de stof relevant gemaakt wordt voor jongeren van deze tijd. Ook is het van belang dat educatie een onderzoekstocht dient te zijn met als gevolg dat de leerstof meer beklijft. Dat wil niet zeggen dat de leerstof niet vast staat, maar wel dat de manier van verwerven van de leerstof verloopt via methoden die aansluiten bij de huidige manier van onderwijzen.

De fasen die we onderscheiden zijn: de oriëntatiefase, relevantiefase, exploratiefase en de verwerkingsfase. Eerste fase: Oriëntatiefase
Het begin van educatie is van groot belang omdat hier de aansluiting wordt gemaakt met de beginsituatie van de deelnemers. Hen wordt een oriëntatie geboden om in te gaan op het te behandelen thema. Ook wordt in deze fase de beginsituatie van de deelnemers verkend. Wanneer de deelnemers in deze eerste fase al afhaken, oftewel niet aanhaken dan is de kans groot dat de betrokkenheid op de rest van de educatie niet al te groot is. Het is ook mogelijk dat deze fase al thuis bij de voorbereiding van de educatie zich voltrekt. Een stelling per e-mail of een zoektocht op internet waardoor ze al met het thema bezig geweest zijn voordat de les daadwerkelijk plaatsvindt. In veel gevallen is het ook zinnig deze fase over te slaan en meteen aan de slag te gaan met de volgende fase waarbij begonnen wordt met ‘iets’ binnen de leefwereld van de deelnemer zodat niet alleen de ‘denkers’ maar ook de ‘doeners’ en de ‘dromers’ aangesproken worden. Op deze manier wordt hun betrokkenheid meer opgewekt en vervolgens is het goed over te stappen op het thema. De overgang van deze overstapt dient wel zorgvuldig te geschieden, want anders is er een breuk tussen de binnenkomer en het werkelijke thema. Het meest eenvoudige voorbeeld van de oriëntatiefase is het thema neer te zetten en te vragen wat ze van dit thema weten.

Tweede fase: Relevantiefase
Relevantie is vooral dat het onderwerp iets voor de deelnemers betekent. Ze hebben er iets mee, of ze kunnen er iets mee. In deze relevantiefase worden de werkvormen zo geconstrueerd dat de deelnemers het thema van de educatie gaan zien als zinvol voor hun leven. Dit is dan ook voor deze tijd een belangrijke fase. Alleen relevante leerstof krijgt een kans aan te haken bij het leven van de deelnemers. Het relevant maken van de leerstof is dan ook de grootste uitdaging voor kerkelijke educatie in deze tijd. Waar moet deze relevantiefase aan voldoen?Jongeren dienen er actief bij of in betrokken te worden en de ruimte krijgen te experimenteren met wat ze zelf vinden. Jongeren dienen volledig serieus genomen te worden in hun leefwereld. Jongeren dienen zo betrokken te worden bij het thema zodat ze het als relevant zien voor hun eigen leven. Jongeren uitdagingen voorhouden waardoor ze geprikkeld worden om na te denken.

Derde fase: Exploratiefase
Exploreren betekent ‘onderzoek doen’. Deze fase is dan ook de informatiefase met een extra. Deze extra is dat de leerstof niet alleen clean aangeboden wordt, maar ze dient er ook voor zelf de informatie te verwerken door op zoektocht te gaan. Het kan een powerpoint-presentatie zijn waarbij de leerstof gedoceerd wordt, maar het kan ook een Bijbelstudie zijn waarbij de leerstof door een eigen activiteit verworven wordt. De vorige fase heeft er als het goed is voor gezorgd dat de boodschap in een omgeploegde aarde kan vallen.

Vierde fase: Verwerkingsfase
De leerstof die aangeboden is, dient ook verwerkt te worden zodat het niet snel vervluchtigt is, maar gaat beklijven. Deze werkvormen kunnen er ook op gericht zijn als ‘huiswerk’ op te geven, maar ook kunnen het opdrachten zijn waar de deelnemers tijdens de les mee bezig gaan. De deelnemers dienen met het thema aan de slag te gaan zodat ze de boodschap verwerken. Bij deze fase is het van belang dat de jongeren actief de aangeboden boodschap toe gaan passen. In veel gevallen is het goed om de link te leggen met datgene dat plaatsvond bij de relevantiefase. Ter verwerking en toepassing van de leerstof kunnen werkvormen gebruikt worden zoals casusbespreking, toepassingsopdrachten met vragen, raadsels, rollenspellen waarin ze het geleerde demonstreren enz.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ