De kwalen van veel doeners: onrust en ongeduld

Dit citaat komt uit het boekje ‘Daadkracht’, geschreven door Laurens Snoek. De citaten zijn ‘denkprikkels’ voor opvoeders die betrokken zijn op doeners in de kerk. In de toelichting wordt een stukje uitleg gegeven.

Je zult een doener zijn die maar kort kan luisteren en stilzitten, die altijd iets moet doen of maken, die alle uren van de week 'moet' werken...

Wat heb je dan veel behoefte aan denkers in je nabije omgeving die voor en namens jou de rust opzoeken om te lezen, te mediteren, te bidden en vooral: niets te doen.

De kwalen van veel doeners: onrust en ongeduld

Laurens Snoek

Toelichting
Voor of namens een ander Bijbellezen, mediteren en bidden, kan dat?

Ja, het is zelfs heel Bijbels:
Mozes sprak namens Israël met God en God aanvaardde dat.Job bracht namens zijn kinderen een offer ter verzoening van hun zonden en God sprak goed van hem.
De priester sprak bij het reukofferaltaar namens het volk het gebed uit; dat was op Gods bevel.
De Heere Jezus verscheen namens Zijn volk met Zijn verzoeningswerk voor God. Alles was volbracht.

Veelzeggend is ook dit: in de evangeliën worden veel genezingen beschreven. In ongeveer de helft van de beschrijvingen komen zieken niet op eigen kracht, maar worden zij gebracht of gedragen. En zij werden net zo goed genezen als de anderen.

En dan het voorbeeld van de Heere Jezus: Hij bad namens Zijn discipelen, vaak ook in de nacht. Want Hij was één met hen. Hij is het waard dat we Hem daarin navolgen.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ