Brochure 'Binding aan de kerk'

Deze brochure is ontstaan na het gelijknamige onderzoek. Het onderzoek Binding aan de kerk is onderdeel van het project Visie op Jongeren en is uitgevoerd door de jeugdbonden LCJ en CGJO in samenwerking met de TUA.

Waarom zouden jongeren naar de kerk gaan?

In 2018 is het eerste deel van het onderzoek ‘Binding van jongeren aan de kerk’ afgerond.

De conclusie van dit onderzoek is dat het kerkelijke gemeenten lang niet altijd lukt om alle jongeren te bereiken. Een van de aanbevelingen uit het rapport voor verder onderzoek, was de wens om jongeren zélf te spreken en de behoefte aan een wetenschappelijke (theologische) literatuurstudie. Met deze aanbeveling zijn de jeugdbonden LCJ en CGJO aan de slag gegaan. Van 2019 tot 2021 zijn er jongeren geïnterviewd en hebben er drie groepsinterviews plaatsgevonden. In samenwerking met de TUA is er ook een literatuurstudie aan toegevoegd.

De hoofdvraag van dit onderzoek is: ‘Waarom is het voor jongeren relevant om zich te binden aan de kerk?’. In het onderzoek wordt achtereenvolgens over de jongeren, binding, kerk en ouders gesproken. Na een analyse van de interviews, worden de bevindingen van de literatuurstudie en interviews gecombineerd en is er een antwoord gegeven op de hoofdvraag.

Bezoek de website www.bindingaandekerk.nl voor meer informatie en achtergronden.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ