Rapport seksueel geweld vraagt aandacht voor preventie

Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen presenteert ernstig beeld onder jongeren van 13 tot en met 17 jaar. De aanpak van scholen is niet altijd toereikend.

Aanpak van scholen niet altijd toereikend

Ruim een op de drie meiden en een op de zeven jongens krijgt te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op het gebied van preventie valt nog een wereld te winnen.

Dat is de conclusie van de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen die vorige week is gepresenteerd. Het rapport verscheen aan de vooravond van de Week tegen Kindermishandeling en geeft een huiveringwekkend beeld van seksueel geweld onder kinderen en jongeren. Een simpele aanpak tegen seksueel geweld is er niet, al doet het rapport waardevolle aanbevelingen voor een gezonde vorming van jongeren.

Terecht vraagt de rapporteur veel aandacht voor preventie. Dat betekent niet dat één soort aanpak afdoende is. Jongeren moeten op verschillende manieren en plekken de normen meekrijgen die nodig zijn om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Het rapport onderstreept het belang van het werk dat het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) op veel scholen mag doen. De lessen van ons scholenprogramma INSPIREd zijn ingebed in een breder aanbod, waar ook docenten en mentoren voor worden ingeschakeld. Het IKC adviseert scholen over de manier waarop seksualiteit door hen ter sprake wordt gebracht.

Terecht benoemt het rapport dat het belangrijk is om op een positieve manier te spreken over seksualiteit. Het zijn juist de mooie kanten van deze scheppingsgave die jongeren moeten horen. Het maakt voor jongeren veel uit of seksualiteit vooral ter sprake komt als verboden terrein, of als iets kostbaars om zuinig op te zijn.

Tegelijkertijd wordt slechts een kleine minderheid van de verantwoordelijke docenten op een professionele en structurele manier opgeleid. Daarbij wordt rond seksueel geweld nog te weinig gebruik gemaakt van bewezen preventieve interventies van deskundige organisaties. Er ligt een belangrijke taak voor organisaties en scholen om elkaar structureel te vinden en te versterken.

Het is zaak dat scholen nadenken over de manier waarop ze seksueel geweld willen aanpakken. Niet alleen vanwege het welzijn en de weerbaarheid van de leerlingen, maar ook vanwege de toenemende inmenging van de overheid in lesprogramma's van scholen.

Dit rapport beveelt aan om preciezer te omschrijven waar scholen aan moeten voldoen. Het moet voor scholen minder vrijblijvend zijn hoe ze met seksuele weerbaarheid omgaan, vindt de rapporteur. Bij ons scholenprogramma INSPIREd zien we dat scholen seksuele vorming van leerlingen heel serieus nemen, maar merken we ook verlegenheid en kwetsbaarheid bij scholen en docenten. Daarom levert IKC graag een bijdrage om scholen een stap verder te helpen.
De Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen drukt ons weer met de neus op de feiten. Die feiten zijn zorgwekkend: er is veel leed en jongeren hebben grote behoefte aan begeleiding en hulp. Er is ook goed nieuws. Het bewustzijn rond seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag is groter geworden.

Het is bij uitstek aan christelijke organisaties en scholen besteed om te laten zien dat we omzien naar onze jongeren en oog hebben voor hun kwetsbaarheid.

Auteur: Niek BakkerOntwikkeld door

Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN