Leef jongeren voor, onderstreept rapport Jeugdtrends

Redactielid Niek Bakker schreef naar aanleiding van het recent gepubliceerde rapport Jeugdtrends van Kerkpunt een opinieartikel in het Reformatorisch Dagblad. De Jeugdtrends 2024 geven ons een inkijkje in wat er speelt onder kerkelijke jongeren van 12-25 jaar.

Niek Bakker stelt dat reformatorische kerken hun voordeel kunnen doen met het recent gepubliceerde rapport. De trends die het rapport schetst, herkennen kerkelijk jongerenwerkers in de breedte van de gereformeerde gezindte.

Jongeren hebben christelijke identificatiefiguren nodig die hen voordoen wat het goede leven is. Gerijpte volwassen die stevig staan in het geloof en niet omvergeblazen worden door de tijdgeest. Zulke christenen fungeren voor kerkelijke jongeren als vaste bakens in een woelige zee. Dankzij zulke mensen kunnen ze koershouden als het postmoderne leven in al z’n chaos en drukte hen overspoelt.

Het is voor ons als jeugdwerkers van belang om, gefundeerd op het volbrachte werk van Christus, te werken aan een goede relatie met onze jongeren. Zo leren ze zich hechten aan een kerkelijke gemeenschap en op een betekenisvolle manier gebruik te maken van hun christelijke vrijheid.

Lees het rapport met kanttekening op goedinvorm.nu/jeugdtrends, hier kun je ook eerdere rapporten terugvinden.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN