Leswijzer 17.4 - Bijbellezen

Hoe moet ik Bijbellezen?

Deze leswijzer hoort bij thema 17 (Bijbel) van de catechesemethode van Just Read It.

Zingen: Psalm 119:1

Welzalig zijn d' oprechten van gemoed,
Die, ongeveinsd, des HEEREN wet betrachten;
Die Hij op 't spoor der godsvrucht wand'len doet;
Welzalig die, bij dagen en bij nachten,
Gods wil bepeinst, en Hem als 't hoogste goed,
Van harte zoekt met ingespannen krachten.

Psalmen
1:1; 19:4; 119:65

Liederen
Gele bundel: 109; 124; 208

Levensvragen

 • Hoe lang moet ik Bijbellezen?
 • Wanneer doe ik het goed?
 • Wat is de beste manier om Bijbel te lezen?

Doelstellingen

 1. Je weet hoe je moet Bijbellezen.
 2. Je weet wat tips voor het Bijbellezen.
 3. Je begrijpt waar het met Bijbellezen om gaat.

Hoofdlijnen

Levensvraag
Hoe moet ik Bijbellezen?
Ik ben al vaak in de Bijbel begonnen, in Genesis, maar net zo vaak weer gestopt. Dan lees ik soms een Bijbelboek, of een mooi stukje, of soms ook helemaal niks. Ik weet nog steeds niet wat nu een manier is die bij mij past. En wat is eigenlijk een goede manier? Hoe moet ik Bijbellezen? Of doet iedereen het weer anders?

Bijbelgedeelte
Wat zegt Paulus over de Bijbel?
Timotheüs heeft Paulus nagevolgd, ook al zal hem lijden gaan kosten. Paulus vermaant Timotheüs bij de Schriften te blijven, die kunnen hem namelijk wijs maken tot zaligheid. Heel de Schrift is namelijk door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid.

Geloofsleer
De Bijbel onderwijst, leert, weerlegt, verbetert en voedt op.
Het is belangrijk om de Bijbel te lezen omdat de Bijbel onderwijst, leert, weerlegt, verbetert en opvoedt. Er zijn echter veel verschillende manieren om Bijbel te lezen. Een christen moet daarin voor zichzelf een keuze maken voor het aangezicht van God, in het besef hoe geneigd hij is om tot zijn oude ‘meester’ terug te keren.

Verbinden

Gespreksvragen

 1. Hoe lees jij Bijbel?
 2. Wie maakt er gebruik van een dagboek?
 3. In welke volgorde lees jij de Bijbel?
 4. Hoe lang lees jij de Bijbel per dag?
 5. Wat is de beste manier om Bijbel te lezen?
 6. Op welk tijdstip van de dag lees je Bijbel?
 7. Wie heeft er een structuur in het Bijbellezen?
 8. Wie leest de Bijbel hardop?
 9. Wie maakt er gebruik van een bijbelleesrooster?
 10. Stel je voor dat iemand aan je vraagt hoe je moet Bijbellezen: wat zou je dan zeggen?

Stellingen

 1. Het maakt niet uit hoe je de Bijbel leest, als je maar leest.
 2. Een paar verzen per dag is beter dan een paar hoofdstukken, want niet het vele is goed, maar het goede is veel.
 3. Het is beter om de Bijbel op papier te lezen, dan op je mobiel.
 4. Lang lezen is altijd beter dan kort lezen.
 5. Je kunt beter aan het begin van de dag lezen, dan aan het einde van de dag.

Hoe lees ik Bijbel? (zie bijlage)
Heel veel jongeren (en ook volwassenen) vinden het lastig om tijd vrij te maken om de Bijbel te lezen. Toch is het zo ontzettend belangrijk om elke dag in de Bijbel te lezen. Maar hoe doe je dat dan? Daar willen we deze les over nadenken. Deel de bijlage uit en maak groepjes. Als je de bijlage in hebt gevuld, mag je de antwoorden in je groepje bespreken. Bespreek de verschillen en overeenkomsten en geef als groepje antwoord op de vraag: Wat is de beste manier om Bijbel te lezen?

Gespreksvragen

 1. Wat waren in jullie groepje de grootste overeenkomsten en verschillen?
 2. Wat is volgens jullie de beste manier om Bijbel te lezen?
  3.Hoe zou je willen Bijbellezen?

Bijbellezen
Bijbellezen is niet iets wat vanzelf gaat. Waarschijnlijk herkennen jullie het wel. In het korte filmpje dat we gaan kijken, geeft Maartje Kok hier woorden aan.

Bekijk het filmpje (tot 01:06):

Beantwoord na het kijken voor jezelf de vragen.

 1. Wat herken je in dit filmpje?
 2. Waarom is het belangrijk om Bijbel te lezen?
 3. Hoe lees jij Bijbel?
 4. Wat vind jij de beste manier om Bijbel te lezen?

Gespreksvragen

 1. Wat heb jij bij vraag ...?
 2. Wat denken jullie: is er een beste manier om Bijbel te lezen?

Bijbelgedeeltes
De Bijbel is een boek, maar bestaat ook uit 66 boeken. Elk van die boeken heeft iets eigens. Ze zijn allemaal verschillend, maar toch horen ze allemaal ook weer bij elkaar. Het is een bijzonder en wonderlijk boek. Om iets van deze verscheidenheid in de Bijbel te proeven, gaan we verschillende Bijbelgedeelten lezen uit verschillende Bijbelboeken. Je zult merken dat ze heel anders van aard en structuur zijn. Dat heeft ook gevolgen voor hoe je dat Bijbelgedeelte misschien wel het beste kunt lezen. Jullie krijgen allemaal een Bijbelgedeelte toegewezen. Lees dat eerst voor jezelf en probeer dan een manier te bedenken hoe je dit Bijbelgedeelte het beste kunt lezen. Verdeel de Bijbelgedeeltes onder de catechisanten.

Voorbeeld
Spreuken 15:1-5. In dit Bijbelgedeelte staan er allemaal spreuken onder elkaar. Als je die achter elkaar zou lezen, dan zul je er waarschijnlijk niet veel van onthouden. Een goede manier zou zijn om elke dag een spreuk te lezen en daar die dag aan te denken.

Bijbelgedeeltes

 1. Richteren 16:1-3
 2. 1 Kronieken 1:1-10
 3. Psalm 23
 4. Hooglied 5:9-16
 5. Ezechiël 25:1-7
 6. Lukas 15:1-7
 7. Johannes 8:12-20
 8. Filippenzen 1:27-30
 9. Romeinen 3:21-31
 10. Openbaring 12:1-6

Ga de nummers lang en laat de catechisant zijn of haar Bijbelgedeelte lezen en de vraag beantwoorden.

Gespreksvragen

 1. Wat valt jullie op als we deze Bijbelgedeeltes lezen?
 2. Kun je deze Bijbelgedeeltes allemaal op dezelfde manier lezen?

Bijbelstudiemethoden
Er zijn veel manieren om Bijbel te lezen. Op Goed in vorm (website) kun je een document vinden waar 24 Bijbelstudiemethoden instaan! Deel de bijlage uit. Op het blad dat voor jullie ligt, staan er vijf van die bijbelstudiemethodes. Lees de vijf methodes goed door en kies er eentje uit die bij je past. Maak groepjes. Bespreek in je groepje de vragen.

 1. Welke methode past bij jou? Waarom?
 2. Op welke manier lees je nu Bijbel?
 3. Op welke manier zou je willen Bijbellezen?

Gespreksvragen

 1. Welke dingen die jullie in je groepje hebben besproken, zou je graag in de groep willen delen?
 2. Waarom is het belangrijk om Bijbel te lezen?

Brugzin
In de verbinding hebben we nagedacht over Bijbellezen. We hebben gezien dat dat niet vanzelf gaat en je er soms echt toe moet zetten. Praktische tips kunnen hierbij helpen. Bijbellezen is namelijk erg belangrijk. Dat laat Paulus ons zien in het Bijbelgedeelte. Waarom is het belangrijk volgens hem?

Voor de complete les- en leerwijzer verwijzen we u naar de producten.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Thema 17 - Bijbel

Alles van

Leswijzer 17.1 - Canon

30 maart 2022
Deze leswijzer hoort bij thema 17 (Bijbel) van de catechesemethode van Just Read It.
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 17.2 - Boodschap

30 maart 2022
Deze leswijzer hoort bij thema 17 (Bijbel) van de catechesemethode van Just Read It.
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 17.3 - Lastig

30 maart 2022
Deze leswijzer hoort bij thema 17 (Bijbel) van de catechesemethode van Just Read It.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!