Uitleg bij de crèchemethode ‘Kijk en Luister’

Hoe is de methode opgebouwd en hoe kun je deze gebruiken?

Voor de kleinste kinderen van de gemeente is de crèche de eerste kennismaking met de kerk. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig aandacht te besteden aan de organisatie van de crèche. De tijd met kinderen op de crèche biedt prachtige kansen om aan peuters en kleuters het Woord van God door te geven. Met de crèchemethode ‘Kijk en Luister’ biedt Evangeliestek een compleet pakket om daar inhoud aan te geven. Met het verlangen dat ook onze kleinste kinderen de Heiland leren kennen, liefhebben, vertrouwen en volgen.

Doel
De crèchemethode 'Kijk en Luister' heeft als doelstelling om jonge kinderen (3-6 jaar) te leren over de grootheid en genade van God door middel van de geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament.

Materiaal
De crèchemethode 'Kijk en Luister' is een uitgave bij de drie delen 'Kijk en Luister', geschreven door Laura Zwoferink (uitgeverij Den Hertog). De aanwezigheid van deze drie kinderbijbels is voorwaarde voor het kunnen gebruiken van zowel deel 1 als deel 2 van de crèchemethode. Je kunt de serie 'Kijk en Luister' aanschaffen via de plaatselijke christelijke boekhandel of via www.hertog.nl.

Beide mappen van de crèchemethode bevatten voldoende lessen om een volledig kalenderjaar te vullen, waarbij aangesloten wordt bij de christelijke feestdagen, biddag en dankdag.

Bij aanschaf van de methode krijg je een kortingscode toegestuurd die gratis toegang geeft tot de digitale versie van de lessen en bijbehorende verwerkingen.

Opbouw
Jonge kinderen zijn gebaat bij herhaling en vaste structuren. De lessen in de crèchemethode hebben daarom steeds dezelfde, herkenbare opbouw. Daarbij zijn de verhalen uit de kinderbijbels ‘Kijk en Luister’ leidend.

Iedere les bevat een introductie met een handpop (of knuffel), die aansluit bij de belevingswereld van kinderen van 3-6 jaar. Deze introductie, voorafgaand aan het bijbelverhaal, roept herkenning op en zorgt ervoor dat de inhoud van het verhaal beter binnenkomt. Bij iedere les wordt ook een tweede mogelijkheid aangeboden om aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen, zoals een kringgesprek of een spel.

Na de introductie wordt de brug naar het bijbelverhaal gelegd. De crècheleiding leest voor uit ‘Kijk en Luister’. Omdat peuters en kleuters een verhaal beter verwerken als meerdere zintuigen worden aangesproken, krijgt de leiding ideeën aangereikt om gebaren en geluiden te maken die passen bij het verhaal.

Aan de hand van eenvoudige vragen wordt met kinderen nagepraat over het verhaal. Aansluitend wordt in een korte tekst de kernboodschap verwoord voor peuters en kleuters, waardoor ze ontdekken dat de boodschap van de Bijbel raakt aan hun leven nu.

In alle lessen hebben ook de onderdelen gebed en zingen een vaste plek. Per blok van ongeveer vier weken wordt steeds dezelfde (korte) psalm gezongen. Daarnaast is gekozen voor een vast aantal vrije liederen, die zoveel als mogelijk aansluiten bij het verhaal. Door deze liederen regelmatig en herhaaldelijk te zingen, zullen jonge kinderen de psalmen en liederen herkennen en gemakkelijker aanleren.

Bij iedere les hoort een verwerking, waarin één of meer afbeeldingen van de bijbelse geschiedenis terugkomen. De verwerkingen zijn speciaal voor deze methode ontwikkeld en geïllustreerd, zodat kinderen dezelfde stijl steeds zullen herkennen.

Na afloop van de crèche kan aan de kinderen een kopieerblad meegegeven worden, met daarop de kernboodschap en een samenvatting van de les. Daarmee willen we een handreiking bieden voor de nabespreking in het gezin.


Lees ook het inhoudelijk artikel hierover dat in het magazine 'Vuur!' van het LCJ verschenen is. Je kunt hieronder ook een proefles downloaden.

Ervaringen van gebruikers

In de Christelijke Gereformeerde Kerk van Culemborg wordt dankbaar gebruik gemaakt van de crèchemethode ‘Kijk en Luister’. “Juist doordat het zo eenvoudig toepasbaar is, gaan we ook echt aan de slag met de inhoud”, vertelt Joke Breeman. “Ik hoop dat dit materiaal een klein zaadje mag zijn en de Heere Jezus dichter bij de kinderen mag brengen.” Kijk voor een impressie het filmpje dat we maakten met kinderen en crècheleiding in Culemborg.