Verdiepingscursus pastoraat

De verdiepingscursus pastoraat biedt een verdieping en vervolg op de basiscursus en gaat in op situaties in de praktijk.

De cursus is ingedeeld in basismodules en verdiepingsmodules. Dit deel bestaat uit de verdiepingsmodules. Het is raadzaam eerst te starten met de basiscursus waarin de basismodules worden behandeld. Deze gaan in op basisonderwerpen in het pastoraat die vrijwel voor iedereen van belang en bruikbaar zijn. De verdiepingsmodules willen een verdieping aanbieden in specifieke pastorale situaties.

Doe je deze cursus online, download dan eerst het doe-boek. Deze biedt een leidraad door de verdiepingscursus. Het is ook mogelijk om met de verschillende modules een eigen programma voor bijvoorbeeld een gemeenteavond op te stellen. Neem contact op om te informeren naar de mogelijkheden van een cursus op locatie.

Log eerst in om deze cursus te kunnen volgen!

Inloggen