Cursus toerusting rondom huisbezoek

Hoe kun je als ambtsdrager een goede invulling geven aan het huisbezoek, hoe kom je tot de kern van het gesprek?

Onder ambtsdragers is er soms handelingsverlegenheid rondom de huisbezoeken en pastoraal contact. Hoe geven we aandacht aan iedereen? Hoe komen we tot de kern in het gesprek? Hoe benaderen we als ambtsdragers de kinderen/jongeren? Allemaal vragen die er toe doen!

In deze cursus van vijf video’s word je door Jan Willem Baars verder theoretisch toegerust op dit gebied. Bij deze video’s bieden we ook een praktijkavond aan, waarbij ambtsdragers van harte worden uitgenodigd om hun praktische vaardigheden nog beter te maken!

Bekijk deze video om een indruk te krijgen waar de cursus onder andere over gaat.

Log eerst in om deze cursus te kunnen volgen!

Inloggen