Catechesecursus

In de reformatorische traditie is het onderwijs aan de kinderen van de gemeente altijd belangrijk geweest. Vanuit gereformeerd perspectief wordt in deze cursus kennis en inzichten rond de catechese verdiept en worden de vragen besproken die catecheten vandaag de dag tegenkomen. Mede mogelijk gemaakt door Just Read It!

Catechese is waardevol. Als catecheet maak je jongeren vertrouwd met de leer van de kerk door de eeuwen heen, in herkenbare taal, met de Bijbel als leidraad in de hand. Zo mag je een belangrijke rol spelen in hun persoonsvorming.

In deze cursus die ontwikkeld is door Just Read It! geeft Jan-Willem Baars je inzichten die je kunnen helpen om je vaardigheid in het geven van onderwijs te verbeteren. We hopen en wensen dat deze cursus mag bijdragen tot verbetering van het catechese onderwijs aan onze jongeren en tot uitbreiding van Zijn koninkrijk!

Werkwijze
Via het ‘doe-boek’ en de bijbehorende video’s wordt je als cursist meegenomen door de cursus. Er worden je in het ‘doe-boek’ vragen gesteld om een bewustwording op gang te brengen. Er zijn tal van educatieve video’s die bedoeld zijn om de basis-handvatten te bieden voor de catechese. Via verrijkende werkvormen en reflectie is gezocht om het geleerde ook daadwerkelijk te laten ‘beklijven’.

De gebruiker kan kiezen om deze cursus zelfstandig door te werken, of de cursus te volgen met de feedback een ‘professional’ die meekijkt en -leest bij ingevulde antwoorden en deze van reacties voorziet.

Log eerst in om deze cursus te kunnen volgen!

Inloggen