Introductie Jeugdbeleid

Waarom zou u zich binnen de gemeente bezighouden met jeugdbeleid? Een gezamenlijk jeugdbeleid biedt overzicht van alle kerkelijke activiteiten die voor en onder kinderen en jongeren plaatsvinden en biedt daarbij ook een eenduidige richting.

Introductie Jeugdbeleid

Waarom zou u zich binnen de gemeente bezighouden met jeugdbeleid? Als u deze vraag stelt aan verschillende mensen in de gemeente, krijgt u waarschijnlijk antwoorden die steeds een ander element van het belang weergeven. Een leidinggevende zal dit onderwerp vanuit een andere invalshoek benaderen dan een kerkenraadslid.

Een gezamenlijk jeugdbeleid biedt overzicht van alle kerkelijke activiteiten die voor en onder kinderen en jongeren plaatsvinden en biedt daarbij ook een eenduidige richting. Het ontwikkelen van jeugdbeleid maakt het niet alleen mogelijk om op organisatorisch vlak allerhande zaken te regelen, maar stelt de gemeente ook in staat om na te denken over diepere zaken. Wat motiveert en wat drijft gemeenteleden om te doen wat ze doen in de gemeente? Vanuit welk fundament werken we met elkaar, en waar willen we naartoe? Door beleidsmatig te denken, krijgen jullie samen een doel voor ogen waar jullie met elkaar aan werken. Zo kunnen alle werkzaamheden ook gericht geëvalueerd worden.

Een gemeente is geen bedrijf. Het beleid van een gemeente is daarom ook op een hele andere manier vormgegeven dan een beleidsdocument voor het bedrijfsleven. De geestelijke ‘oogst’ van het werk is niet in cijfers uit te drukken en is ook niet te meten. We mogen weten dat de Heere het werk in de gemeente niet telt, maar weegt.

In die wetenschap draagt de gemeente de verantwoordelijkheid om, door liefde gedreven, er alles aan te doen om het Woord centraal te stellen in al haar werk en om zoveel mogelijk gemeenteleden hier actief bij te betrekken. ‘Want het Woord van God is levend en krachtig’ (Hebr. 4:12a).

Dit product betreft een introductieavond die gemeenten aan kunnen vragen over Jeugdbeleid waarin gezamenlijke bezinning en de waarde, het doel en de functie van een jeugdbeleid aan bod komen. Dit product is zowel geschikt voor gemeenten die overwegen voor het eerst een jeugdbeleid te ontwikkelen, als voor gemeenten die al een jeugdbeleid hebben, maar hier een nieuwe invulling aan willen geven voor een nieuwe beleidsperiode.

De avond kan afgenomen worden in de vorm van een gemeenteavond, een adviesgesprek, een introductieavond met de beleidscommissie of als oriëntatie avond voor een kerkenraad.

Aanvraagformulier voor een cursus, workshop of lezing