Omgaan met moeilijk gedrag

Cursus

Veel leidinggevenden zien de kinderen of jongeren op de club ongeveer een keer in de twee of drie weken. Dat is niet vergelijkbaar met de situatie van thuis of van het onderwijs. Het is voor leidinggevenden dan ook moeilijk om een goede relatie met de kinderen en jongeren op te bouwen in de beschikbare tijd van een clubmiddag of avond.

Veel leidinggevenden zien de kinderen of jongeren op de club ongeveer een keer in de twee of drie weken. Dat is niet vergelijkbaar met de situatie van thuis of van het onderwijs. Het is voor leidinggevenden dan ook moeilijk om een goede relatie met de kinderen en jongeren op te bouwen in de beschikbare tijd van een clubmiddag of avond.

Soms wordt je als leidinggevende geconfronteert met moeilijk gedrag. Hoe ga je daar mee om? Wat kan je doen om niet de hele clubmiddag of avond door dit ene kind of deze jongeren te laten beinvloeden? Hoe werk je aan een goede verstandhouding met kinderen of jongeren die moeilijker zijn in de omgang? Daarover gaat deze cursus.

Deelthema's die we tijdens de cursus behandelen zijn:

  • Omgaan met vastgelopen situaties
  • Je basishouding als leidinggevende
  • De communicatie met de betreffende jongere(n)
  • Omgevingsfactoren
  • Herkennen van gedragsstoornissen
  • Elkaar helpen en het geven van feedback

Aanvraagformulier voor een cursus, workshop of lezing