Cursus Leren leiden I

Deze cursus is een basiscursus voor leidinggevenden zonder evaring. Wat moet je weten en welke vaardigheden heb je nodig om goed leiding te kunnen geven? Deze vraag staat centraal tijdens deze cursus.

Deze cursus is een basiscursus voor leidinggevenden zonder evaring. Wat moet je weten en welke vaardigheden heb je nodig om goed leiding te kunnen geven? Deze vraag staat centraal tijdens deze cursus.

De basiscursus bestaat uit twee avonden waarin onderstaande thematieken aan de orde komen:

Relatiegericht leidinggeven met orde en gezelligheid
Hoe leg ik een relatie met de jongeren en hoe onderhoud ik deze relatie als leidinggevende?

Orde en gezelligheid
Hoe krijg ik de groep stil? Waar moet ik op letten bij het uitleggen van het programma? Wat zijn regels op onze club en hoe geef ik daar als leidinggevende vorm aan?

Leidinggeven om het hart van jongeren
Hoe geef ik geestelijk leiding aan de jongeren en welke rol heb ik daar zelf als leidinggevende in? Hoe breng ik de boodschap bij het hart? Waar moet ik op letten bij het Bijbellezen en bidden? Hoe voer ik een groepsgesprek aan de hand van een Bijbelgedeelte?

Aanvraagformulier voor een cursus, workshop of lezing