BasiC Movement

Wij willen jullie als gemeente ondersteunen in het jongerenwerk. Door samen een Movement-avond te organiseren en daarna de jeugdleiding te helpen in het onderhouden van het contact met de jeugd en vervolgavonden op te zetten. Om zo in verbinding te komen met jullie jongeren, zodat ze zich onderdeel voelen van jullie gemeente.

Wat is BasiC movement?

Durf je af te dalen naar de leefwereld van jongeren, naar hun ‘do’s and don’ts’? En samen op zoek te gaan… naar echtheid, waarheid, leven? In gesprek te gaan over thema’s die er echt toe doen, zoals identiteit, verlangen, rijkdoom, dood en leven?

Wij komen met BasiC Movement graag naar jouw gemeente om een avond met jullie jongeren actief bezig te zijn. Inspanning en verbinding staan centraal. Niet dat wij op alle vragen een antwoord hebben, zeker niet. Samen met jongeren willen we op zoek gaan: Wie ben ik? Wie is God? We gaan niet voor vrome praatjes, maar voor het eerlijke verhaal. Daarbij zijn we niet bang om - letterlijk - in beweging te komen. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren beter te bereiken zijn, nadat ze fysieke inspanning hebben geleverd. Ze zijn meer ontvankelijk voor de boodschap en pakken die veel positiever op. Tijdens een BasiC Movement avond dagen wij jongeren zo ook fysiek uit om zo daarna de verbinding naar de leefwereld van de jongeren te maken.

Avond aanvragen

Wil je ook een Movement avond organiseren in jullie gemeente, vul dan hieronder een aanvraag in. Wij nemen dan snel contact met je op.

Aanvraagformulier voor een cursus, workshop of lezing