Kinderkerstfeest in corona tijd

Door de coronamaatregelen is het lastig om zoals gebruikelijk een kerstviering voor de kinderen te organiseren. Als Goed in Vorm willen wij je handvatten bieden, zodat de kerstviering toch doorgang kan hebben.

De commissie die zich in de gemeente bezighoudt met de organisatie van de kerstviering met kinderen kreeg in 2020 een uitdagende taak. Want de toekomst is altijd onzeker, maar vorig jaar hebben we die onzekerheid wel extra sterk ervaren. We weten niet hoe de situatie in december zal zijn, welke maatregelen er zullen gelden en wat mogelijk is. Graag helpen we gemeenteleden op weg die bezig zijn met de voorbereidingen. In 2020 hebben we onderstaande mogelijkhden opgesomd, we weten nu nog niet wat in december 2021 de situatie zal zijn. Als blijkt dat er nog maatregelen nodig zijn kunnen onderstaande scenario's misschien weer helpend zijn.

Wat zijn mogelijke scenario’s die overwogen kunnen worden bij de voorbereidingen:

 • Een kerstfeestviering met de kinderen van de gemeente in de kerk, waarbij van elk gezin 1 ouder welkom is, de overige gemeenteleden kijken/luisteren thuis mee.
 • Een kerstfeestviering met de kinderen van de gemeente in de kerk, waarbij alle gezinnen met kinderen onder de 12 jaar uitgenodigd worden, de overige gemeenteleden kijken/luisteren vanuit huis mee.
 • Bij deze eerste twee varianten kunnen (afhankelijk van het aantal gemeenteleden en de grootte van het kerkgebouw gemeenteleden extra uitgenodigd worden tot het maximale aantal met inachtneming van de 1,5 meter afstand tussen de gezinnen en volwassenen).
 • Een deel van de kinderen in de kerk (alleen degenen die een rol hebben bij de uitvoering van het programma), de overige kinderen en gemeenteleden kijken/luisteren live mee vanuit huis.
 • Een digitale kerstfeestviering (eventueel centraal gemaakt voorafgaand aan het kerstfeest voor meerdere gemeenten) wat thuis bekeken kan worden i.v.m. een gehele lock down.
 • Een digitale kerstfeestviering van de eigen gemeente, waarbij digitale onderdelen thuis of elders zijn opgenomen met een beperkt aantal kinderen en gemonteerd wordt naar een totaal programma met vertelling en dergelijke. Volledig door en voor eigen gemeente gemaakt.
 • Geen viering
 • Een tasje per gezin met materialen om thuis een kerstfeest viering met de kinderen te organiseren.

Belangrijke dingen om rekening mee te houden:

 • Vanwege de extra organisatie die deze situatie vraagt is het wijs om tijdig bij ouders te informeren of de kinderen van het betreffende gezin mee doen met de kerstfeestviering.
 • Houd bij de voorbereiding rekening met verschillende scenario’s. De maatregelen volgen elkaar in hoog tempo op. Het is moeilijk maanden van te voren in te schatten welke maatregelen tijdens de kerstdagen zullen gelden.
 • Bedenk van te voren een goede manier om als leidinggevenden onderling de anderhalve meter afstand tijdens de viering te waarborgen wanneer jullie de viering laten plaatsvinden in de kerk.
 • Overleg met de kerkenraad over het zingen van de kinderen, houd hierin het plaatselijk protocol aan, of maak in overleg met de kerkenraad een uitzondering voor kinderen hierin.
 • In de tijd voor advent en kerst ontwikkelt het LCJ mooie materialen met verwerkingen voor de kinderen van de gemeente. Deze kunnen als cadeautjes uitgedeeld worden, maar ook benut worden als deel van de kerstviering thuis in de gezinnen.

Van harte Gods zegen en veel wijsheid gewenst bij het treffen van de voorbereidingen voor de viering!Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ