Interkerkelijk dovenpastoraat

Veel Nederlanders hebben de laatste tijd iets gezien van het werk van een doventolk. In de toespraken die premier Rutte voor het Nederlandse volk hield over het corona virus en de bijbehorende maatregelen, was er prominent een doventolk in beeld. Ook voor doven zijn de huidige maatregelen ingrijpend.

De organisatie Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) heeft alle activiteiten waar men elkaar kon ontmoeten stilgelegd. Dit betreft bijbelkringen, catechese, groepswerk, vergaderingen en persoonlijke contacten, bijvoorbeeld huisbezoek. Zoveel als mogelijk wordt op dit moment digitaal aangeboden.

Dovenpredikanten zijn bereikbaar voor online pastoraat en er is een gebedsbrief opgesteld met gebedspunten om samen voor te bidden. Dit aanbod en de diverse mogelijkheden voor online samenkomsten zijn te vinden op de website van het IDP www.doofenkerk.nl. Ook is het mogelijk diensten die nog niet genoemd worden, door te geven.

Onder andere de volgende activiteiten worden genoemd:

  • In een aantal regionale interkerkelijke commissies sluit men aan bij een plaatselijke kerk die een aangepaste kerkdienst uitzendt via het internet. Er wordt dan voor gezorgd dat er ook een tolk gebarentaal in beeld is. Bekijk het overzicht van deze uitzendingen
  • Onze eigen dovenpredikanten verzorgen wekelijks een korte dienst van woord en gebaar die ongeveer 5 à 10 minuten duurt. Bekijk het overzicht van deze diensten
  • Het IDP zet zich in om ook bij allerlei landelijke tv-diensten die de komende tijd uitgezonden gaan worden er een tolk gebarentaal bij te krijgen. We hopen dat dit lukt.

Diensten voor doven en slechthorenden doorgeven?
Nu alle reguliere diensten zijn afgelast, willen we op www.doofenkerk.nl per zondag een overzicht aanbieden met online initiatieven die toegankelijk zijn voor de dove gemeenteleden. Mocht u op de hoogte zijn van toegankelijke diensten… geef deze dan door via webmaster@doofenkerk.nl.

Graag daarbij aangeven
Tijd:
Kerk waar de dienst vanuit gaat:
Waaruit de toegankelijkheid bestaat (bijv. met tolk of dienst in NGT):
Link naar de uitzending:
Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

1 Johannes 1:7b met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les T-C6 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 1:9 met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les A1.13 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 2:2a met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B2.26 en B3.29 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:8b met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B2.21 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:15 met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B1.3 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:18 op muziek

10 november 2020
Deze Bijbeltekst op muziek is een onderdeel uit de map met kinderevangelisatiemateriaal: 'Echt vrij'.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ