Handreiking voor pastoraat en corona

Sinds kort is er een nieuwe website in de lucht: www.pastoraatencorona.nl. Deze website is een initiatief van de rectores en decaan van de Theologische Universiteit Kampen, de Protestantse Theologische Universiteit en Tilburg School of Catholic Theology. De auteurs zijn prof. dr. Theo Boer (PThU) prof. dr. Ad de Bruijne (TUK), dr. Anton ten Klooster (TST) en prof. dr. Hans Schaeffer (TUK).

Op de website is een handreiking te vinden die is opgesteld in overleg met een groep van medici, theologen, pastorale professionals en iemand uit de uitvaartbranche met als titel ‘pastoraat en corona’. De website biedt altijd de meest actuele versie van deze handreiking.

De handreiking is bedoeld voor ieder die in de frontlinie van de coronacrisis pastoraat verleent: Kerkelijk werkers, predikanten en pastoraal werkers. Deze mensen verlenen geestelijke zorg aan zieken en stervenden maar moeten tegelijkertijd verantwoord omgaan met levensbedreigende risico’s. Waar liggen de grenzen? Deze handreiking biedt handvaten voor deze vragen.
Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN