Handreiking telefonisch pastoraal contact

Op pastoraal bezoek gaan is in deze tijd niet mogelijk voor ambtsdragers en leidinggevenden in de kerk. Op welke manier kan dit anders vormgegeven worden? Telefonisch pastoraat is een goed alternatief, al mis je wel belangrijke non-verbale informatie die je tijdens een bezoek wel zou waarnemen.

De IZB wil kerkenraadsleden en vrijwilligers die deze belangrijke taak hebben, graag praktische ondersteuning bieden. Ze bieden onder andere een handreiking telefonisch pastoraat aan, die voor iedereen te downloaden is. Deze handreiking is een bewerking en toespitsing op de ’19 tips voor telefonisch pastoraat’ die door de Protestantse kerk online wordt aangereikt.

De handreiking van de IZB is te downloaden op hun website.
Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN