De 5 belangrijkste redenen voor kerkverlating

De meeste jongvolwassenen tussen de 20 en 35 jaar verlaten de kerk omdat er geen goede antwoorden op levensvragen worden gegeven. Dat bleek uit een onderzoek van Lazarusmagazine.nl in 2016.

In opdracht van Lazarusmagazine.nl zijn ruim 500 lezers ondervraagd in een online enquête begin 2016. Daaronder bevonden zich 150 kerkverlaters, van wie het grootste gedeelte (102 mensen) tussen de 20 en 35 jaar oud is. De ondervraagden konden meerdere redenen aangeven waarom ze de kerk hadden verlaten en dit zijn de vijf belangrijkste:

1. Geen (goede) antwoorden op levensvragen
De belangrijkste reden om weg te gaan (deze scoorde maar liefst 54%) is dat de kerk geen (goede) antwoorden geeft op levensvragen. Onderzoeker Jorn den Hertog legt uit: ‘Een kerkverlater is vaak iemand die grote vragen stelt en op zoek is naar authenticiteit. Maar de mensen die ik ondervroeg, vertelden dat er vaak veel angst de kop op stak als ze hun vragen stelden. Twijfel en onzekerheid moesten zo snel mogelijk verdwijnen en daarom werd er met Bijbelteksten gesmeten. Terwijl deze groep eigenlijk alleen het gevoel wil hebben dat ze niet alleen staan in hun vragen. Ze beseffen heel goed dat het antwoord op de grote vragen wellicht nooit zal komen.’

2. Te weinig ruimte voor vernieuwing
51% van de stemmen ging naar deze reden. Vernieuwing in zowel vorm als inhoud. De kloof tussen de wereld en de kerk lijkt soms te groot, de taal is te veel verworden tot jargon. Ook is er moeite met dogma’s en tradities binnen de kerk.

3. Teleurstelling in de kerkleiders
Voorbeelden daarvan zijn een oudstenteam dat je verbiedt om een relatie met een ongelovige te hebben of een jeugdleider die minder betrouwbaar is dan gedacht. Voor 44% is dit een belangrijke reden om af te haken.

4. Te weinig ruimte voor dialoog
43% geeft aan dat er te weinig ruimte in de kerk is voor een dialoog over andere meningen of met andersdenkenden.

5. Teleurstelling over hoe de kerk is omgegaan met persoonlijke omstandigheden
42% van de kerkverlaters vulde deze reden in. Een van de respondenten geeft aan: ‘Toen ik persoonlijke problemen had, werden die in de kerk bijna ontkend. Want: “het hoeft er niet te zijn, in Jezus’ naam.” Ik voelde me niet begrepen.’
Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

1 Johannes 1:7b met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les T-C6 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 1:9 met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les A1.13 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 2:2a met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B2.26 en B3.29 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:8b met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B2.21 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:15 met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B1.3 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:18 op muziek

10 november 2020
Deze Bijbeltekst op muziek is een onderdeel uit de map met kinderevangelisatiemateriaal: 'Echt vrij'.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ