Zorg voor anders begaafden in de gemeente

Hoe kan de gemeente liefdevolle zorg en aandacht voor anders begaafden vormgeven? Wat is belangrijk en waar zijn mensen mee geholpen?

Zorg en aandacht in de gemeente
Anders begaafde gemeenteleden een volwaardige plaats in de gemeente bieden begint met liefde. En wie de ander liefheeft, wil er voor de ander zijn. Informatie over de ander is dan onmisbaar. Welke aandoeningen zijn er onder kinderen en jongeren in de gemeente? Zoek naar informatie. Is iets een lichamelijke, een verstandelijke of een geestelijke beperking? En welke gevolgen heeft dit voor het deelnemen aan gemeenteactiviteiten? Onderstaand een overzicht met informatie over de meest voorkomende beperkingen en bijbehorende aandachtspunten en tips.

A - Kinderen en jongeren met autisme

Autisme wordt gezien als een sociale handicap, die vaak gevolgen heeft voor de cognitieve vaardigheden, al zijn er ook meer dan genoeg voorbeelden van bovengemiddeld intelligente mensen met een autistische stoornis. Mensen die lijden aan zeer ernstige vormen van autisme zijn niet in staat tot sociaal contact en kunnen vaak niet praten. Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich de mensen die goed kunnen functioneren, maar wel problemen hebben met sociale interactie.

Vormen van autisme

 • Klassiek autisme
 • Syndroom van Asperger
 • PDD-NOS

Aandachtspunten en tips

 • Gebruik concrete taal. Korte heldere zinnen; het kind kan maar één ding tegelijk.
 • Stel concrete vragen en wees geduldig bij het krijgen van een antwoord
 • Wees voorspelbaar en geef veranderingen tijdig aan. Geef duidelijkheid en, stel regels.
 • Lok communicatie uit en geef je kind tijd om de informatie te verwerken.
 • Verwacht geen reactie op non-verbale communicatie (gezichtsuitdrukking of gebaar) van jouw kant.
 • Stel een autistisch kind gerust als je boos bent op een ander
 • Straffen heeft vaak geen zin, ze begrijpen namelijk niet waarom.
 • Als een autistisch kind boos is, zorg er dan voor dat hij afleiding krijgt om weer tot rust te komen.
 • Pas op met beeldspraak. Leg Bijbelse beelden goed uit (b.v. Ik ben de deur).
 • Kapstok voor de omgang met autisten; Geef ze de vijf; Wat, Wie, Hoe, Waar, Wanneer?

In deze video vertelt Joke Leene van 'Dit Koningskind' over autisme in de kerk.

B - Kinderen en jongeren met ADHD

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oftewel Aandachts-Tekort-Stoornis met Hyperactiviteit. Makkelijker te onthouden is misschien "Alle Dagen Heel Druk". Al klopt dat niet helemaal. Niet iedereen met ADHD is hyperactief.

Kenmerken
Kinderen met ADHD vertonen de volgende kenmerken: ze zijn vergeetachtig, ze hebben moeite met details, ze zijn impulsief, ze zijn hyperactief, ze hebben vaak moeite met hun tijdsbeleving.

Aandachtspunten en tips

 • Biedt zoveel mogelijk structuur en vermijdt zoveel mogelijk prikkels
 • Vermijdt obstakels in de ruimte waar je zondagsschool houdt.
 • Maak duidelijke afspraken en grijp tijdig in als het fout loopt.
 • Geef positieve aandacht
 • Maak gebruik van de kwaliteiten van een ADHD'er
 • Knip opdrachten in stukken.

Normaal is niets anders dan het gemiddelde van alle afwijkingen

Mark Meijer

C - Kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking

Beperkingen zijn er op velerlei gebied. Men kan beperkt zijn omdat bepaalde ledematen niet functioneren of ontbreken. Men kan visueel bepekt zijn. Er zijn beperkingen op verstandelijk niveau al dan niet gecombineerd met een vorm van autisme. Vaak zijn er voor de laatste groep aparte vormen van jeugdwerk en catechese. Soms is meedoen met een reguliere groep mogelijk en wenselijk!

Aandachtspunten en tips

 • Zorg voor toegankelijkheid van kerkelijke ruimten
 • Benader elke gehandicapte als mens. Behandel hen niet via stickertjes die zo gemakkelijk geplakt kunnen worden; dat downtje, of die autist, die dove, maar als persoon met een naam, een mens met een autisme.
 • Bedenk dat die persoon met een beperking niet altijd ook verstandelijk beperkt is. Ga niet op een kinderlijke manier iemand aanspreken. Daarbij is het kinderlijk aanspreken van een volwassene met een verstandelijke beperking eveneens uit den boze
 • Spreek altijd de persoon aan. Niet de begeleider.
 • Spreek letterlijk op niveau.
 • Realiseer u dat niet alleen onze spreektaal maar ook de taal van ons lichaam ontzettend belangrijk is. Mimiek, gebaren, de intonatie en de melodie van je stem zijn ontzettend belangrijk.
 • Wees alert op elke vorm van communicatie. Een draaiing van het hoofd, een lach, een traan, een kreun.
 • Doe als u gaat lezen, goed zichtbaar de Bijbel open. Kies korte en duidelijke gedeelten!

Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.

Psalm 139

D - Kinderen met psychische problemen

Kinderen kunnen soms zeer lijden onder de problemen van hun ouders zoals relatieproblemen, problemen op het werk, onverantwoord geld uitgeven, alcoholisme, psychiatrische stoornissen, enz. Kinderen kunnen zich daar vaak moeilijk aan onttrekken en voelen zich dan in sterke mate bij betrokken bij deze problemen. Voor henzelf kan het ook psychische problemen tot gevolg hebben.

Aandachtspunten en tips

 • Stel je open op en probeer positieve aandacht te geven
 • Stimuleer contacten met andere kinderen.
 • Vermijd zoveel mogelijk pijnlijke situaties, let erop hoe je bepaalde Bijbelverhalen vertelt
 • Houd contact met ouders en/of opvoeders.

Wie weet welke aandoeningen kinderen en jongeren in de gemeente hebben, en hen liefheeft, kan hen een volwaardige plek in de gemeente bieden. Door tijd en aandacht te hebben. Door voor hen te bidden. Door werkelijk te luisteren en te beseffen dat zij niet alleen van ons kunnen leren, maar vooral wij van hen kunnen leren!
Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN