Zonder Pasen geen christelijk geloof

“Het christelijk geloof is een bewering die - als ze onwaar is - onbelangrijk is, en - als ze waar is - oneindig belangrijk”, schreef de Engelse schrijver C.S. Lewis. Maar hoe kom je erachter of het christelijk geloof inderdaad wáár is?

Het fundament
De opstanding van Jezus is hét fundament van het christelijk geloof. Als Jezus niet echt is opgestaan, stort het hele bouwwerk in elkaar. Dan is ons geloof totaal LEEG (1 Korinthe 15:14). Wil je weten of het christelijke verhaal klopt? Doe dan onderzoek naar de opstanding!

Argumenten
Er zijn goede redenen waarom Hij echt is opgestaan. Zoals deze:

  • Er is geen grafcultus rondom het graf van de Heere Jezus. In Jezus’ tijd was het gebruikelijk dat aanhangers van een profeet of heilige figuur zijn graf tot centrum van verering maakten (Mat. 23:29). De eerste tweehonderd jaar na Christus is er geen spoor van zo’n grafcultus te vinden… dus blijkbaar was het graf écht leeg?
  • Daarnaast waren er honderden getuigen die op verschillende plekken getuigen van Christus’ opstanding (1 Kor 15:6). Opvallend: de eerste getuigen waren vrouwen. Vrouwen telden in die tijd niet mee. Het getuigenis van een vrouw was in de Joodse en Grieks-Romeinse cultuur waardeloos. Dus als het verhaal van Jezus’ opstanding verzonnen zou zijn, zou het wel een beetje dom zijn om vrouwen als getuigen neer te zetten.
  • Ook de reactie van de discipelen is nogal opmerkelijk. Vol moed en geloofsvuur gingen ze de wereld in. Ze stierven liever de marteldood dan dat ze hun geloof in de opgestane Christus prijsgaven. Hoe kwamen ze aan zo’n passie? Kennelijk wisten ze heel zeker dat Jezus écht was opgestaan.

Kern van Pasen
Misschien voelt het apart om zo verstandelijk bezig te zijn met de opstanding. Gaan we zo niet voorbij aan de kern van Pasen? Bij Pasen gaat het niet zomaar om een dood lichaam dat weer levend is geworden. Nee, het gaat om Jezus Christus: Die dood was… en nu leeft! Hij is weer opgestaan aan de ‘overkant’ van het graf. Niet aan dezelfde kant, zoals Lazarus. Dit is ten diepste Pasen.

Een uitweg door Christus
Die bovenstaande argumenten zijn handig, maar Pasen is veel méér. Zonder Christus lig je in het graf van egoïsme, zonde en dood – al denk je te leven. Maar door Christus, die gekruisigd is en op gestaan, is er een uitweg. Vandaag kun je met Hem leven, spreken, wandelen. C.H. Spurgeon zei in een Paaspreek: “Van jou wordt niet gevraagd om te vertrouwen op een dode Jezus, maar op Eén, die hoewel gestorven om onze zonden, ook opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. Je kunt op dit moment tot Jezus gaan als tot een levende en altijd aanwezige Vriend.”

Bron afbeelding: FreeBibleImages
Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Apologetiek voor jongeren

Meer

Als een vis in het water

24 augustus 2022
Deze blog hoort bij het thema 'God en de moraal' van 'Zeker weten', een serie filmpjes en blogs over apologetiek voor elke dag.
+
Ontwikkeld door
HJW

De Bijbel

10 november 2020
Is de Bijbel betrouwbaar? En hoe kun je dat dan weten?
+
Ontwikkeld door
HJW

De Bijbel een boek vol geweld?

24 augustus 2022
Waarom komt er in de Bijbel zoveel geweld voor? En past dit wel bij 'God is liefde'?
+
Ontwikkeld door
HJW

De Bijbel is (on)betrouwbaar!

10 november 2020
Hoe kun je weten dat de Bijbel betrouwbaar is? Hoe zit dat met al die verschillen? Spreekt de Bijbel zich soms niet tegen?
+
Ontwikkeld door
HJW

De exclusiviteit van het christelijk geloof

24 augustus 2022
Er zijn allerlei religies. Sommige lijken op elkaar. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat alle godsdiensten op hetzelfde neerkomen. Maar is dat zo? In …
+
Ontwikkeld door
HJW

De opstanding van Christus

12 januari 2021
"Als Christus niet is opgestaan, dan is ons geloof zinloos," zegt Paulus in zijn brief aan de Korinthiërs.
+
Ontwikkeld door
HJW

Een hel bij een liefdevolle God?

24 augustus 2022
"God is liefde. Hoe bestaat het dat christenen dan geloven dat er een hel is? Een liefdevolle God wil toch als laatst dat mensen voor altijd verdriet …
+
Ontwikkeld door
HJW

Geloof is (niet) gevaarlijk

24 augustus 2022
Hoe verhouden geloven en denken zich eigenlijk, gaan die twee wel samen? Of zorgt geloven ervoor dat je niet meer zelf nadenkt?
+
Ontwikkeld door
HJW

Geweld in de Bijbel

24 augustus 2022
Waarom komt er in de Bijbel zoveel geweld voor? En past dit wel bij 'God is liefde'?
+
Ontwikkeld door
HJW

God en de moraal

24 augustus 2022
“Wat voor de één goed voelt, kan de ander als fout ervaren,” is een algemeen gedachtegoed in deze tijd. Hoe moeten we hier als christenen over denken?
+
Ontwikkeld door
HJW

God en het lijden

10 november 2020
Als God liefde is, waarom is er dan zoveel lijden?
+
Ontwikkeld door
HJW

Gods almacht in de Bijbel

10 november 2020
Gods almacht. Het levert veel vragen op. Hoe dan? Waar dan? Veel mensen zeggen het geloof vaarwel. “Adieu, God! U bent almachtig, maar ik zie er …
+
Ontwikkeld door
HJW

Gods almacht in het lijden

10 november 2020
Vreselijk toch? Iedere dag sterven er honderden mensen van honger, en duizenden aan onrecht. Als we de krant openslaan komt de walm van ellende weer …
+
Ontwikkeld door
HJW

Hebben de discipelen de opstanding niet ingebeeld?

12 januari 2021
‘’Nou’’, zei laatst iemand, ‘’waarom zou het niet kunnen dat de discipelen door al het verdriet dingen zagen die er niet waren? Ze zagen de Heere …
+
Ontwikkeld door
HJW

Hemel en hel

24 augustus 2022
Veel mensen willen nog wel geloven dat er een hemel is. Maar de hel, dat past toch niet bij Gods liefde?
+
Ontwikkeld door
HJW

Het bestaan van God

24 augustus 2022
Waarom zou je in God geloven, als nog nooit iemand Hem gezien heeft? Is dat niet een beetje naïef? Misschien dat je die vraag weleens krijgt van een …
+
Ontwikkeld door
HJW

Het christelijk geloof is (in)tolerant

24 augustus 2022
Wie staat voor het christelijk geloof, beweert dus dat degenen die niet geloven in de Heere Jezus de waarheid niet hebben. Als Hij dé Waarheid is, …
+
Ontwikkeld door
HJW

Het lege graf

12 januari 2021
Misschien heb je weleens een gesprek gehad met iemand die zei: "Dat het graf leeg was geloof ik wel. Maar dat Hij opgestaan is, nee dat geloof ik …
+
Ontwikkeld door
HJW

Ik ben God daarboven niet tegengekomen

24 augustus 2022
Deze blog hoort bij het thema 'Het bestaan van God' van 'Zeker weten', een serie filmpjes en blogs over apologetiek voor elke dag.
+
Ontwikkeld door
HJW

Jezus de enige waarheid?

24 augustus 2022
Hoe weten christenen zo zeker dat Jezus de enige waarheid is? En hoe kan ik dat zelf zeker weten?
+
Ontwikkeld door
HJW

Moraal als een vloot

24 augustus 2022
Deze blog hoort bij het thema 'God en de moraal' van 'Zeker weten', een serie filmpjes en blogs over apologetiek voor elke dag.
+
Ontwikkeld door
HJW

Vijf argumenten voor de betrouwbaarheid van de Bijbel

10 november 2020
De Bijbel is het meest verkochte boek van alle tijden. Maar hoe kun je weten dat de Bijbel betrouwbaar is?
+
Ontwikkeld door
HJW

Vrouwelijke getuigen

12 januari 2021
Is het je weleens opgevallen dat vrouwen een belangrijke plaats krijgen in het getuigenis dat de Heere Jezus is opgestaan? In Markus 16 staat zelfs …
+
Ontwikkeld door
HJW

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!