Overdenking - Vastgelopen in Filippi

Het Evangelie krijgt te maken met een nieuwe confrontatie. Nu met het Romeinse gezag. De eigenaren van de slavin met de waarzeggende geest zien de duiveluitdrijving van Paulus als een gezagsondermijnende daad.

LEZEN
Handelingen 16:19- 24

ZINGEN
Psalm 38:22

OVERDENKING
Het Evangelie krijgt te maken met een nieuwe confrontatie. Nu met het Romeinse gezag. De eigenaren van de slavin met de waarzeggende geest zien de duiveluitdrijving van Paulus als een gezagsondermijnende daad. ‘Hij bemoeit zich met zaken, die hem niet aangaan. Erger nog, die Jood tast onze Romeinse gewoonten en zeden aan. Hij gaat daarmee ver buiten zijn boekje.’ Achter de woedende mensen moeten we opnieuw de listen van de duivel zien. Als het niet subtiel kan dan maar met geweld de Evangelieverkondiging verhinderen. Dat lijkt te lukken. Want Paulus en Silas komen in de gevangenis te zitten, met afgeranselde ruggen. De gevangenbewaarder heeft geen medelijden. Hij voert de opdracht om zijn nieuwe gevangenen zorgvuldig op te bergen als een echte dienstklopper uit. Het blok, waarin de voeten van Paulus en Silas worden vastgezet, maakt ontsnappen onmogelijk. Desondanks gaan de deuren secuur op slot. De nacht valt. Maar de pijn en de moeilijke houding maakt slapen onmogelijk. Moet het Evangelie nu het onderspit delven tegen de Romeinse overheid? Deze geschiedenis is geen uitzondering voor wat betreft het lijden om Christus wil. De beproeving van het geloof is zwaar. Christenen zijn geen mensen die het martelaarschap zoeken. Maar als de waarheid van het Evangelie in het geding is, kan en zal het geloof geen duimbreed wijken. Toch? Ja, zo zou het moeten zijn, maar zo is het vaak niet. Dat ligt dan aan de bangheid of slapheid van ons; niet aan de waarheid van het Evangelie! Gelukkig hoeven we niet om vervolging te vragen. We moeten wel op tegenstand rekenen. Of we dan staande zullen blijven weten we niet vooraf. Wat we wel weten is dat in de grootste nood Gods beloften vast en zeker blijven. Wie Hem aanroept in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot.

VERWERKING

  1. Bid vandaag in het bijzonder voor vervolgde christenen.
  2. Waarom hoort tegenstand of vervolging bij het christenzijn?

GESPREKSVRAAG
(Hoe) heb jij wel eens te maken gehad met lijden om Jezus’ wil?Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

1 Johannes 1:7b met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les T-C6 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 1:9 met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les A1.13 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 2:2a met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B2.26 en B3.29 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:8b met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B2.21 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:15 met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B1.3 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:18 op muziek

10 november 2020
Deze Bijbeltekst op muziek is een onderdeel uit de map met kinderevangelisatiemateriaal: 'Echt vrij'.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!