Welkom op deze nieuwe site! Veel plezier met rond kijken mocht je verbetervoorstellen hebben dan horen we het graag.

Overdenking - Ademhalen in God

Heb jij het weleens meegemaakt als kind? Iemand duwt je kopje onder in het zwembad. Voor de grap. Maar het duurt net wat te lang. Je hebt geen adem meer. Help, denk je, dit gaat verkeerd, ik stik, ik moet héél erg snel naar boven.

OVERDENKING
Heb jij het weleens meegemaakt als kind? Iemand duwt je kopje onder in het zwembad. Voor de grap. Maar het duurt net wat te lang. Je hebt geen adem meer. Help, denk je, dit gaat verkeerd, ik stik, ik moet héél erg snel naar boven. Niemand houdt het lang vol zonder adem. Dan is het snel afgelopen. Met het geestelijk leven is het net zo. We hebben de ‘adem van de Geest nodig’; de verbinding, het contact met de Heere. Anders blijf je geestelijk dood. “Bidden is jezelf uitademen in God”, schreef ds. H.J. Hegger. “Daarom is bidden zo’n verademing. Je komt erdoor tot rust.”

Bidden is spreken met God. Het is schuldbelijdenis: vragen om vergeving van je zonden om Jezus’ wil. Het is ook aanbidden: God danken en loven om wie Hij is. En je hart uitstorten (Psalm 62:9), zeg maar leeg kieperen voor Hem.

Gebed is krachtig! Maarten Luther vergeleek gebeden zelfs met bommen. Hij zei: “Gebed is het grof geschut van christenen waarmee zij de hemel bombarderen.” Over Mozes staat in de Bijbel dat hij sprak met God zoals een man met een vriend (Exodus 33:11). We mogen, in naam van de Heere Jezus, alles met God bespreken: dingen waar we dankbaar voor zijn, onze zorgen en de zorgen van en over anderen (Filippenzen 4:6).

Als je bidt hoef je geen vroom, godsdienstig gezicht op te zetten. Moeilijke woorden gebruiken hoeft ook niet. De Heere God luistert juist als je nederig van hart bent (Jesaja 57:15, Lucas 18:9-14). Een rabbi zei eens: “Zelfs als je alleen maar ‘help!’ kan zeggen tegen God, dan is dat al erg goed. Herhaal het steeds weer, totdat God je lippen opent en de woorden beginnen te vloeien uit je hart.”

Bidden tot God kan ook door gewoon stil te zijn voor Hem (Psalm 131:2). Net als een jongen en meisje die verliefd zijn. Die praten ook niet de hele tijd. Ze kunnen er ook gewoon stil van genieten dat die ander er is. Als je gelooft, mag je weten dat de Geest in jou bidt ‘met onuitsprekelijke verzuchtingen’ (Romeinen 8:26).

In het gebed mag je helemaal eerlijk zijn. Kijk maar eens hoe eerlijk de psalmdichters zijn! Alles komt voorbij. Halleluja’s, gejubel en gejuich. Maar ook vragen, klachten en wanhoopskreten. Psalm 10 begint zo: “HEERE, waarom blijft U van verre staan? Waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid?”

Om gebed fris te houden, kun je ook een gedeelte van Gods Woord ‘terug bidden’. Uit het gedeelte dat je gelezen hebt, neem je een tekst en die leg je aan de HEERE voor. Dan is er altijd wat te bidden. En God heeft in Zijn Woord zoveel beloften gegeven, daar mogen we op pleiten! Bidden op een rustig plekje gaat vaak het beste. Over de Heere Jezus lees je dat Hij ’s morgens vroeg naar een eenzame plek ging om te bidden (Markus 1:35). Maar ook tijdens dagelijkse bezigheden kan je hart gericht blijven op Hem. En als je opeens in een lastige situatie terechtkomt, mag je Gods hulp inroepen. Over Nehemia lees je ook dat hij een ‘schietgebedje’ bad toen hij hulp nodig had (Nehemia 2:4,5).

Bidden tot de hemelse Vader is alleen mogelijk door het offer dat de Heere Jezus heeft gebracht. Als wij in Hem geloven, mogen wij vrij tot de genadetroon naderen (Hebreeën 4:16) en die Heilige God zelfs ‘Vader’ noemen (Romeinen 8:15).

Bidden is niet iets voor ‘gevorderden’ of ‘geloofsprofessionals’. Het is juist omgaan met de Vader als een kind; wandelen met Hem. In Lukas 11 staat dat de discipelen vragen aan de Heere Jezus: “Leer ons bidden.” Er volgt dan geen ingewikkelde preek over hoe moeilijk bidden wel niet is. Nee, de Heere Jezus leert Zijn leerlingen bidden door een gebed voor te zeggen: het ‘Onze Vader’, een eenvoudig en tegelijk heel diep gebed.

STUDIEVRAGEN

  1. Lezen: Exodus 33:1-11 Mozes sprak met de HEERE zoals iemand met een vriend spreekt. Is dat iets wat je jaloers maakt? Ken je mensen die zo’n omgang hebben met de Heere God?
  2. Lezen: Psalm 27:1-8 Bidden is een opdracht van de Heere Zelf. Hoe wordt die opdracht in vers 8 omschreven
  3. Lezen: Psalm 50:1-15 Welke belofte is in vers 15 verbonden aan het gebed?
  4. Lezen: Filippenzen 4:1-7 Lees vers 6 nog eens. Waar ben je bezorgd over? Wat zijn je verlangens? Waarvoor ben je dankbaar? Leg het allemaal in gebed voor de Heere neer.
  5. Lezen: Jacobus 5:13-20 In dit gedeelte wordt van alles gezegd over het gebed. Zet op een rij onder welke omstandigheden gebeden moet worden, wat gebeden mag worden en met welk vertrouwen je moet bidden.
  6. Lezen: 2 Korinthe 12:7-10 Zijn er in jouw leven onverhoorde gebeden? Op welke manier kun je houvast uit dit gedeelte halen?
  7. Lezen: Romeinen 8:34 en Hebreeën 7:25-28 In de gelezen gedeelten gaat het over de Heere Jezus als Voorbidder (lees ook NGB art. 26). Welke betekenis heeft het voor jou dat de Heere Jezus een Voorbidder in de hemel is?

ZINGEN
Psalm 27:5,7 • Psalm 62:1,4 - Gezang 5:1,2 (Gebed des Heeren) - ‘Ik bouw op U mijn schild en mijn verlosser’
Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

1 Johannes 1:7b met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les T-C6 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 1:9 met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les A1.13 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 2:2a met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B2.26 en B3.29 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:8b met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B2.21 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:15 met uitleg

22 december 2020
Deze Bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B1.3 van de zondagsschoolmethode van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

1 Johannes 3:18 op muziek

10 november 2020
Deze Bijbeltekst op muziek is een onderdeel uit de map met kinderevangelisatiemateriaal: 'Echt vrij'.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!