Opstanding

De Heere Jezus is gestorven en begraven, maar op de derde dag wordt Hij weer levend: Hij staat op uit de dood. Door Zijn opstanding heeft Jezus de zonde en de dood overwonnen en daarom is er vergeving en eeuwig leven voor wie in Hem gelooft.

De dood heeft niet het laatste woord

De oma van Anna is gestorven. Ze was erg ziek en Anna wist dat ze niet lang meer zou leven. Anna is samen met haar vader en moeder bij oma geweest om afscheid te nemen. Dat was een verdrietig moment. Toch voelde Anna ook een bijzondere blijdschap. Want oma keek ernaar uit om bij de Heere te zijn. Dat vertelde ze aan Anna. Vandaag wordt oma begraven. Anna is erg verdrietig. Ze hield zo veel van oma.

In de Bijbel lees je ook over dood en verdriet. Vandaag is de Heere Jezus met Zijn discipelen op weg naar Bethanië. Thomas loopt alleen, een stukje achter de anderen aan. Hij ziet deze reis niet zitten. Helemaal naar het zuiden, naar Judea, om naar het graf van Lazarus te gaan! Laat Jezus maar oppassen dat Hij Zelf niet in het graf terecht komt. De vorige keer dat ze in Judea waren, raapten de mensen al stenen op om naar Jezus te gooien.

Petrus komt bij Thomas lopen. “Weet je wat de mensen zeggen? Dat Lazarus al vier dagen in het graf ligt!” Ze weten het allebei: dan is er echt niks meer aan te doen. Zelfs niet door Jezus. Eerder maakte Hij een jongen uit Naïn weer levend. Later haalde hij het dochtertje van Jaïrus in Kapernaüm terug uit de dood. Maar dat was op dezelfde dag dat de dood gekomen was. “Na drie dagen kan een ziel nooit meer terugkomen in het lichaam”, zegt Petrus. “Dat weet iedere Jood.”

Langzaam wordt het drukker op de weg. Ze komen nu dichtbij het dorpje Bethanië waar Lazarus’ zussen wonen. Wie komt daar zo haastig aangelopen? Typisch Martha! Midden in de rouw en dan toch je gasten tegemoet lopen. Thomas gaat nu toch bij de groep staan. “Uw broer zal weer opstaan”, hoort hij Jezus zeggen. Hoe kan Hij zo’n verdrietige vrouw nu hoop geven? Maar Jezus gaat door. Hij vraagt of Martha écht in Zijn macht gelooft. “Pas maar op”, denkt Thomas. “Vier dagen in het graf: dan moet er een heel groot wonder gebeuren!”

Even later staan ze allemaal bij het graf. Ziet Thomas het goed? Jezus huilt. Zie je wel... hier is niets meer aan te doen. Zelfs Jezus is vol verdriet. Maar dan gebeurt er meer. Thomas hoort Jezus vragen om de steen die voor het graf ligt weg te halen. Hij bidt tot Zijn Vader in de hemel. En dan roept Hij luid: “Lazarus, kom uit het graf!” Verbijsterd kijkt Thomas het donkere gat in. Daar komt... Lazarus, met de grafdoeken nog om hem heen. Hij loopt naar buiten. Hij leeft!

Diepe verwondering en eerbied vervullen Thomas’ hart. Jezus kan álles! Hij is precies zoals Hij tegen Martha zei: de Opstanding en het Leven. Waar Hij komt, brengt Hij leven.

Als Anna met haar ouders op de begraafplaats staat, ziet ze de kist langzaam in het graf zakken. Nu is oma begraven. Opeens schijnt de zon tussen de wolken door. En Anna hoort de dominee zeggen: “Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven”. Het maakt haar diep vanbinnen tóch blij: de dood heeft niet het laatste woord voor wie op de Heere Jezus vertrouwt!
Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

ABC voor kinderen

Alles van

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid is een warm hart vol liefde, medelijden en vergeving, waardoor je een ander graag wilt helpen.
+
Ontwikkeld door

Beeld van God

12 januari 2021
God laat ons in de Bijbel en in de schepping zien Wie Hij is. Zo krijgen wij in ons hart een beeld van Hem.
+
Ontwikkeld door

Bekering

12 januari 2021
Bekering is omkeren: de zonde in je leven gaan haten en God gaan liefhebben.
+
Ontwikkeld door

Belofte

10 november 2020
Een belofte is iets wat je belooft. Gods belofte is een toezegging van Hem om iets te geven om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Christus betekent Gezalfde. In de Bijbel worden profeten, priesters en koningen met olie gezalfd. Jezus is Profeet, Priester én Koning.
+
Ontwikkeld door

Dankbaarheid

12 januari 2021
Dankbaarheid is blij zijn met wat je van de Heere krijgt en om Wie de Heere Jezus is.
+
Ontwikkeld door

Doop

10 november 2020
De doop is een teken van wat God aan jou belooft: dat Hij voor je wil zorgen, al je zonden wil vergeven en je leven helemaal nieuw wil maken.
+
Ontwikkeld door

Gebed

10 november 2020
Bidden is spreken met God.
+
Ontwikkeld door

Geen afgoden

10 november 2020
De Bijbel verbiedt ons om afgoden te dienen. Afgoderij betekent dat je iets of iemand de plaats geeft die alleen God toekomt.
+
Ontwikkeld door

Geloof

10 november 2020
Geloof is een vast vertrouwen dat God al je zonden vergeven wil, omdat Jezus Christus de straf daarvoor gedragen heeft. Dat vertrouwen geeft God in …
+
Ontwikkeld door

Genade

10 november 2020
Genade is dat je niet krijgt wat je verdient (straf) en wel krijgt wat je niet verdient (vergeving).
+
Ontwikkeld door

Gods dag eren

10 november 2020
De Heere God heeft één dag in de week apart gezet. Op deze dag hoeven we niet te werken, maar hebben we alle tijd om Hem te zoeken, te eren en te …
+
Ontwikkeld door

Gods naam

12 januari 2021
Gods naam vertelt ons Wie God is. Zijn Naam mag alleen vol eerbied gebruikt worden. Nooit zomaar of in een vloek.
+
Ontwikkeld door

Gods Woord

10 november 2020
De Bijbel is het boek waarin God aan ons vertelt Wie Hij is, wat Hij gedaan heeft en wat Zijn wil voor ons leven is. In de Bijbel laat God zien Wie …
+
Ontwikkeld door

Goedertierenheid

10 november 2020
De genade, goedheid en liefde van God, waardoor Hij laat zien dat Hij trouw is en doet wat Hij belooft.
+
Ontwikkeld door

Heilige Geest

10 november 2020
De Heilige Geest is een Persoon en Hij is God, samen met de Vader en de Zoon. Hij zorgt ervoor dat mensen leren vertrouwen op de Heere Jezus Christus …
+
Ontwikkeld door

Heiligheid

10 november 2020
Heilig betekent apart gezet. Dat God heilig is, betekent dat Hij totaal anders is dan Zijn schepping.
+
Ontwikkeld door

Hel

10 november 2020
De hel is de plaats waar God niet is. Een verschrikkelijke plaats van eeuwige straf voor mensen die in ongeloof aan Gods liefde voorbij hebben …
+
Ontwikkeld door

Hemel

10 november 2020
De hemel is de plek waar God woont. Een christen die sterft, gaat naar de hemel.
+
Ontwikkeld door

Hoop

10 november 2020
Bijbelse hoop is zeker zijn voor de toekomst door je vast te houden aan Gods beloften.
+
Ontwikkeld door

Koninkrijk van God

10 november 2020
Het koninkrijk van God is overal waar mensen God liefhebben en dienen. God is de Koning van dat rijk. Je hoort bij dat Koninkrijk als je deze Koning …
+
Ontwikkeld door

Liefde

5 januari 2021
Liefde in de Bijbel heeft met geven te maken. God is volmaakte liefde. Dat zie je als Hij Zijn Zoon geeft uit liefde voor zondaren.
+
Ontwikkeld door

Lijden om Jezus' wil

10 november 2020
Alle zorgen, verdriet en pijn die mensen ervaren, omdat ze in de Heere Jezus geloven.
+
Ontwikkeld door

Niet begeren

10 november 2020
Begeren is zonde in je hart. Je wilt meer dan je van God gekregen hebt en daarvoor moet alles wijken.
+
Ontwikkeld door

Niet doodslaan

10 november 2020
De Heere wil niet dat mensen elkaar kwaad doen. Elkaar doden mag al helemaal niet. Want het leven is een geschenk van God.
+
Ontwikkeld door

Niet liegen

10 november 2020
De Heere God houdt van de waarheid. Hij is de Waarheid Zelf! Daarom wil Hij dat wij de waarheid spreken.
+
Ontwikkeld door

Niet stelen

10 november 2020
Stelen is iets nemen dat niet van jou is. Het betekent ook dat je iets niet geeft wat een ander wel nodig heeft.
+
Ontwikkeld door

Ouders eren

10 november 2020
Onze ouders hebben we van de Heere God gekregen. Hij wil dat we van hen houden en hen gehoorzamen.
+
Ontwikkeld door

Roeping

10 november 2020
God spreekt tot je en roept je op om je te bekeren en te geloven in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus.
+
Ontwikkeld door

Schepping

10 november 2020
Scheppen is van niets iets maken. Hemel en aarde zijn ontstaan door het spreken van God.
+
Ontwikkeld door

Vader

10 november 2020
God de Vader is de machtige Schepper van hemel en aarde. Hij is de Vader van allen die door het werk van de Heilige Geest op Zijn Zoon, Jezus …
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!