Lijden om Jezus wil

Het lijden dat iemand overkomt vanwege het geloof in de Heere Jezus.

Alleen God weet hun namen

In Rome zijn oude graven gevonden waarop alleen deze letters stonden: QNDS. Wat dat betekent? Geen mens wist het. Tot iemand een graf met de volledig uitgeschreven tekst vond: Quorum nomina Deus scit. Dat betekent: alleen God weet hun namen. Het waren graven van martelaren die om hun geloof in Jezus Christus waren gedood. Niemand op aarde kende hun namen. God wel.

Al eeuwenlang worden christenen vervolgd en gedood vanwege hun geloof. De Romeinse keizer Nero gebruikte christenen als levende fakkels. In Japan werden zelfs christelijke kinderen gekruisigd en in de vroegere Sovjet-Unie zijn vele duizenden christenen in kampen verdwenen. In deze tijd worden christenen in 73 landen op extreme wijze vervolgd vanwege hun geloof, meldt de organisatie Open Doors.

Heftig? Nogal ja. Toch leert de Bijbel dat we niet verbaasd hoeven te zijn dat christenen zo gehaat en vervolgd worden. De Heere Jezus zegt tegen Zijn leerlingen dat als ze bij de wereld horen, de wereld hen zou liefhebben. Maar omdat ze door de Heere God apart zijn gezet om Hem te volgen en om door Zijn Heilige Geest te leven zoals Hij, zal de wereld hen haten. De Heere Jezus is gekomen om zondaren te redden. Hij leefde als volmaakt Mens, maar toch werd Hij bespot, geslagen en gedood. De Heere Jezus vertelde namelijk de waarheid: Hoe goed je je best ook doet, wie niet in Mij gelooft, gaat verloren.

De mens heeft een aangeboren haat tot God (Romeinen 8:7). Hij haat God en iedereen die bij Hem hoort. Dat ‘haten’ kan subtiel zijn – God niet de eerste plek willen geven in je leven – maar ook fel. De Bijbel spreekt daar heel open over. Door vele beproevingen zullen Gods kinderen het Koninkrijk van God binnengaan.

In het Bijbelboek Handelingen lees je veel over het lijden dat de eerste christenen hebben meegemaakt, in het bijzonder degenen die het Evangelie verspreidden. Uit dit Bijbelboek kun je veel leren over lijden om Jezus’ wil en hoe je daarmee omgaat.

Paulus, die veel geleden heeft om Jezus’ wil, kan door de Heilige Geest zeggen dat het genade is om niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden (Filippenzen 1:29)! Petrus en de apostelen waren zelfs verheugd dat ze het waard waren om te lijden om Jezus’ wil. Ze konden dit alleen doen door de Heilige Geest, Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Hun Meester is hun Zelf die weg voorgegaan. Hij heeft om de vreugde die voor Hem lag, helse pijn geleden en de toorn van God gedragen. Zo mag ook elke christen in zijn lijden uitkijken naar die dag dat er geen pijn en geen verdriet meer zal zijn.

Tenslotte, in het Bijbelboek Handelingen zie je hoe de vervolging van christenen leidt tot de verspreiding van het Evangelie en de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Zo kan lijden om Jezus’ wil ook voor de wereld om ons heen iets goeds uitwerken. Zoals de kerkvader Cyprianus eens zei: Het bloed van de martelaren, is het zaad van de kerk.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

ABC voor jongeren

Alles van

Avondmaal

5 januari 2021
Het Avondmaal is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven …
+
Ontwikkeld door

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid betekent dat de Heere Zich ontfermt over zondaars. Het Evangelie roept ons op om barmhartig te zijn, zoals ook God barmhartig is.
+
Ontwikkeld door

Bekering

10 november 2020
Bekeren is je afkeren van de zonde en je toekeren naar Jezus Christus.
+
Ontwikkeld door

Belofte

12 januari 2021
Een toezegging van God om iets te schenken om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Blijdschap

10 november 2021
De vreugde die een christen vanwege het kennen van Christus mag ervaren, en die geschonken wordt door de Heilige Geest.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Jezus is de Zoon van God en offerde Zichzelf op voor zondaren. Als Profeet, Priester en Koning leidt Hij Gods kinderen.
+
Ontwikkeld door

Dankbaarheid

10 november 2020
Dankbaarheid is blij zijn met wat je ontvangt. Als de Heere Jezus Zich bekendmaakt als Zaligmaker, geeft dat diepe dankbaarheid.
+
Ontwikkeld door

Doop

12 januari 2021
De doop is een teken van Gods verbond met jou. Het is Zijn belofte aan jou, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is.
+
Ontwikkeld door

Drie-eenheid

10 november 2020
Drie-eenheid wil zeggen dat de ene God drie personen omvat. De Drie-eenheid is een mysterie dat voor mensen nooit helemaal te begrijpen is.
+
Ontwikkeld door

Duivel

10 november 2021
De duivel, ook wel satan genoemd, is de absolute tegenovergestelde van God: bij uitstek de vijand van God, de kerk en al het goede.
+
Ontwikkeld door

Engelen

10 november 2021
Geesten die Gods wil uitvoeren en een lichamelijke gedaante aan kunnen nemen.
+
Ontwikkeld door

Gebed

10 november 2020
Gebed betekent spreken met de Heere God. Dat kan met of zonder woorden.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!