Leswijzer 23.4 - Eindbestemming

Als dat echt waar is...

Deze leswijzer hoort bij thema 23 (Apologetiek) van de catechesemethode van Just Read It.

Zingen: Psalm 145:7

De HEER bewaart de ziel, die Hem bemint;
Maar Hij verdelgt, dien Hij godd'loos bevindt.
Mijn blijde tong zal roemen in den HEER,
En alle vlees zal juichen tot Gods eer.

Psalmen
9:17; 56:3; 130:2; 143:2

Liederen
Gele bundel: 27; 131

Levensvragen

 • Ga je echt verloren als je niet gelooft?
 • Dat is toch niet eerlijk?!
 • Als we dat echt geloven, waarom evangeliseren we dan zo weinig?!

Doelstellingen

 1. Je weet waarom er een hel is.
 2. Je weet wat de hel is.
 3. Je weet hoe je moet praten over de eindbestemming.

Hoofdlijnen

Levensvraag
Als dat echt waar is...
Als het écht waar is dat het straks voor ieder mens óf hemel óf hel is, wat zijn we dan met zijn allen aan het doen. Ik besef eigenlijk zelden wat we hiermee zeggen, maar soms komt dat even binnen. Ik vind het spannend om het erover te hebben dat ik dat echt geloof, want ik snap het ergens wel als mensen zeggen dat het niet eerlijk is.

Bijbelgedeelte
Wat zegt de Heere Jezus over de hel?
De mensen die niet naar Gods kinderen hebben omgezien, hebben niet naar Jezus Zelf omgezien. Jezus vereenzelvigt Zich namelijk met Zijn volgelingen. De mensen aan Jezus’ linkerhand, zullen de eeuwige straf moeten ondergaan. Maar de rechtvaardigen zullen het eeuwige leven ontvangen.

Geloofsleer
De hel is de plek waar God niet is en waar alle ongelovigen zullen zijn.
De hel is voor de gevallen engelen bereid, maar wie de Heere Jezus veracht zal daar ook terechtkomen. De Bijbel spreekt vooral in beelden over de hel. De hel is daar waar de Heere God niet is. Aan het kruis ondervond de Heere Jezus alles wat de hel tot hel maakt. Het leven hier is beslissend voor onze eindbestemming. Over de hel mag je niet ‘los’ praten.

Verbinden

Gespreksvragen

 1. Wie kan moeilijk geloven dat er een hel is?
 2. Wat is de hel?
 3. Welk beeld heb jij bij de hel?
 4. Als je echt gelooft dat je zonder Christus verloren gaat, hoe kan het dan dat we zo weinig met evangelisatie bezig zijn?
 5. Waarom is er eigenlijk een hel?
 6. Hoeveel ben jij met hemel-hel bezig?
 7. Wie kent er iemand die niet kan geloven dat er een hel is?
 8. Wat voor antwoord zou je hierop geven: ‘Dus jij gelooft dat mijn oma die niet in de Heere Jezus geloofde maar wel heel haar leven voor anderen actief is geweest, naar de hel gaat?!’
 9. Wat zegt de Bijbel over de hel?

Stellingen

 1. Een christen die niet bezig is met evangelisatie, gelooft niet echt dat er een hel is.
 2. Het is niet eerlijk als je verloren gaat als je niet in de Heere Jezus gelooft.
 3. Het zou ook goed zijn als er geen hel zou zijn.
 4. Je mag mensen niet bang maken met de hel.

Wat zegt de Bijbel?
Het onderwerp waar we het deze les over hebben, is een onderwerp waar we de ernst nooit genoeg van kunnen beseffen: elk mens wordt óf eeuwig behouden óf gaat eeuwig verloren. Voordat we gaan nadenken over dit thema, gaan we eerst kijken wat de Bijbel hierover zegt. Verdeel de Bijbelteksten onder de catechisanten. Schrijf jouw Bijbeltekst in eigen woorden op.

Bijbelteksten

 1. Lukas 16:24
 2. Johannes 3:16
 3. Johannes 5:28-29
 4. 2 Petrus 3:9
 5. Openbaring 20:12-13
 6. Openbaring 21:8

Gespreksvragen

 1. Hoe heb jij jouw Bijbeltekst in eigen woorden opgeschreven?
 2. Wat moeten we uit deze teksten concluderen?
 3. Welke vragen roept dit op?

PuntUit
Van élk mens is de eindbestemming bekend: hemel óf hel. Dat roept veel vragen op. PuntUit is hierover met vier jongeren het gesprek aangegaan. PuntUit is het christelijk jongerenplatform van het Reformatorisch Dagblad. In het filmpje dat we gaan kijken worden verschillende vragen gesteld. Zet tijdens elke vraag het filmpje even stil en geef een paar catechisanten het woord om eerst zelf een antwoord te geven op de vraag.

Bekijk het filmpje:

Vragen

 1. Waar denk jij aan als het over de hel gaat? (vooraf)
 2. Twijfel je nooit aan het bestaan van de hel? (02:01)
 3. Maar God is toch liefde? (02:34)
 4. Praat je wel eens met niet-christenen over de hel? (02:56)
 5. Wat zou je dan zeggen? (03:54)
 6. Ben je bang voor de hel? (04:14)

Gespreksvragen

 1. Wat is er bij jou blijven hangen?
 2. Welke vragen hebben jullie over dit onderwerp?

ABC – Hel
‘Dus jij gelooft dat ik – als ik niet in de Heere Jezus geloof – naar de hel ga?!’ Zomaar een vraag die je op de man af gesteld kan worden. En wat moet je dan zeggen? Wij geloven inderdaad dat elke mens straks eeuwig met óf zonder God is. Maar het is bijna niet te bevatten wat we daar eigenlijk mee zeggen. In het filmpje van ABC van het geloof gaat het hier ook over. Normaal maken we hier altijd vragen bij, maar nu wil ik graag dat jullie het filmpje bekijken en de inhoud gewoon goed op je in laten werken. Het enige wat je moet doen, is tijdens het kijken een vraag formuleren.

Bekijk het filmpje:

Gespreksvragen

 1. Welke vraag heb jij opgeschreven?
 2. Hoe ben jij persoonlijk bij dit onderwerp betrokken?
 3. Welke vragen hopen jullie deze les beantwoord te krijgen?

Twee wegen
Pak de plaat van de twee wegen erbij en vraag wie deze plaat thuis heeft hangen. In deze les gaat het eigenlijk over deze plaat: er zijn maar twee wegen en elke weg heeft een eigen eindbestemming: de hemel óf de hel. Het fascinerende van deze plaats is dat je steeds meer ziet hoe langer je ernaar kijkt. Sommige beelden zul je misschien gelijk kunnen plaatsen, maar voor andere heb je wat meer achtergrondinformatie nodig. Om je te helpen staan er op de plaat ook veel Bijbelteksten. Jullie krijgen straks allemaal een Bijbeltekst. Lees de Bijbeltekst goed, kijk naar het beeld en schrijf in je Leerwijzer op wat dit stukje van de plaat wil zeggen. Verdeel de Bijbelteksten op de plaat.

Gespreksvragen

 1. Welke tekst heb jij? Wat zegt dat over dit stukje van de plaat?
 2. Wie heeft er nog een tekst die je graag op zou willen zoeken?
 3. Welke vragen roepen deze plaat en dit onderwerp bij jou op?
 4. Hoe ga je ermee om als iemand je op de man af vraagt of je echt gelooft dat je naar de hel gaat als je niet in de Heere Jezus gelooft?

Brugzin
In de verbinding hebben we nagedacht over de ernstige realiteit van de hel. Dit onderwerp roept veel vragen op. In het Bijbelgedeelte dat we gaan lezen heeft de Heere Jezus het ook over de hel. Wat zegt Hij erover?

Voor de complete les- en leerwijzer verwijzen we u naar de producten.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Thema 23 - Apologetiek

Alles van

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!