Hebben de discipelen de opstanding niet ingebeeld?

‘’Nou’’, zei laatst iemand, ‘’waarom zou het niet kunnen dat de discipelen door al het verdriet dingen zagen die er niet waren? Ze zagen de Heere Jezus wel, maar eigenlijk was Hij er niet. Ze zijn gaan hallucineren.’’

Hallicuneren door verdriet
Dat lijkt in eerste instantie best aannemelijk. Je hoort vaker dat mensen erg geëmotioneerd zijn, waardoor er waanbeelden ontstaan. Daardoor zien, horen of ruiken mensen dingen die er niet zijn. Toch, als we even verder denken is dit niet logisch. Het zou namelijk wel toevallig zijn als al die mensen tegelijk zouden gaan hallucineren. Alle twaalf discipelen tegelijk. En later ook al die vijfhonderd mensen tegelijk. En daarna ook nog eens al die andere apostelen tegelijk (1 Korinthe 15). Dit is heel onwaarschijnlijk.

Onwaarschijnlijk
Daarnaast blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat een hallucinatie pas kan optreden bij een hoog serotoninegehalte. Dit is een stofje in je bloed dat vooral bij een positieve stemming werkzaam is. Het is medisch gezien zeer onwaarschijnlijk dat mensen in een droevige situatie een hoog serotoninegehalte hebben. Het is helemaal onwaarschijnlijk dat dit bij zó veel mensen tegelijk zou gebeuren. Dus op basis van de hoeveelheid getuigen en de medische onwaarschijnlijkheid kunnen we zeggen dat al die mensen de Heere Jezus écht hebben gezien.

Getuigen door gehoor
En wij dan? Zij hebben Hem gezien, maar wij niet. Of…? Laten we eens kijken wat Petrus zegt in 2 Petrus 1:16: “Wij zijn ooggetuigen geweest.’’ Ja zeg je, dat is logisch, hij is één van de discipelen. Nou, wacht even. In vers 18 zegt Petrus: ‘’Wij hebben een stem gehoord.’’ Dus Petrus heeft gezien, maar vooral gehoord. En wij dan? Iedere keer als we de Bijbel lezen en steeds weer als we de preek horen: We hóren Gods stem, met als doel dat we Christus daarin zíen. Zo zijn wij ook getuigen. We hebben Christus gezien, door het Woord dat we gehoord hebben.

Bron afbeelding: FreeBibleImages
Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Apologetiek voor jongeren

Meer

Als een vis in het water

24 augustus 2022
Deze blog hoort bij het thema 'God en de moraal' van 'Zeker weten', een serie filmpjes en blogs over apologetiek voor elke dag.
+
Ontwikkeld door
HJW

De Bijbel

10 november 2020
Is de Bijbel betrouwbaar? En hoe kun je dat dan weten?
+
Ontwikkeld door
HJW

De Bijbel een boek vol geweld?

24 augustus 2022
Waarom komt er in de Bijbel zoveel geweld voor? En past dit wel bij 'God is liefde'?
+
Ontwikkeld door
HJW

De Bijbel is (on)betrouwbaar!

10 november 2020
Hoe kun je weten dat de Bijbel betrouwbaar is? Hoe zit dat met al die verschillen? Spreekt de Bijbel zich soms niet tegen?
+
Ontwikkeld door
HJW

De exclusiviteit van het christelijk geloof

24 augustus 2022
Er zijn allerlei religies. Sommige lijken op elkaar. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat alle godsdiensten op hetzelfde neerkomen. Maar is dat zo? In …
+
Ontwikkeld door
HJW

De opstanding van Christus

12 januari 2021
"Als Christus niet is opgestaan, dan is ons geloof zinloos," zegt Paulus in zijn brief aan de Korinthiërs.
+
Ontwikkeld door
HJW

Een hel bij een liefdevolle God?

24 augustus 2022
"God is liefde. Hoe bestaat het dat christenen dan geloven dat er een hel is? Een liefdevolle God wil toch als laatst dat mensen voor altijd verdriet …
+
Ontwikkeld door
HJW

Geloof is (niet) gevaarlijk

24 augustus 2022
Hoe verhouden geloven en denken zich eigenlijk, gaan die twee wel samen? Of zorgt geloven ervoor dat je niet meer zelf nadenkt?
+
Ontwikkeld door
HJW

Geweld in de Bijbel

24 augustus 2022
Waarom komt er in de Bijbel zoveel geweld voor? En past dit wel bij 'God is liefde'?
+
Ontwikkeld door
HJW

God en de moraal

24 augustus 2022
“Wat voor de één goed voelt, kan de ander als fout ervaren,” is een algemeen gedachtegoed in deze tijd. Hoe moeten we hier als christenen over denken?
+
Ontwikkeld door
HJW

God en het lijden

10 november 2020
Als God liefde is, waarom is er dan zoveel lijden?
+
Ontwikkeld door
HJW

Gods almacht in de Bijbel

10 november 2020
Gods almacht. Het levert veel vragen op. Hoe dan? Waar dan? Veel mensen zeggen het geloof vaarwel. “Adieu, God! U bent almachtig, maar ik zie er …
+
Ontwikkeld door
HJW

Gods almacht in het lijden

10 november 2020
Vreselijk toch? Iedere dag sterven er honderden mensen van honger, en duizenden aan onrecht. Als we de krant openslaan komt de walm van ellende weer …
+
Ontwikkeld door
HJW

Hemel en hel

24 augustus 2022
Veel mensen willen nog wel geloven dat er een hemel is. Maar de hel, dat past toch niet bij Gods liefde?
+
Ontwikkeld door
HJW

Het bestaan van God

24 augustus 2022
Waarom zou je in God geloven, als nog nooit iemand Hem gezien heeft? Is dat niet een beetje naïef? Misschien dat je die vraag weleens krijgt van een …
+
Ontwikkeld door
HJW

Het christelijk geloof is (in)tolerant

24 augustus 2022
Wie staat voor het christelijk geloof, beweert dus dat degenen die niet geloven in de Heere Jezus de waarheid niet hebben. Als Hij dé Waarheid is, …
+
Ontwikkeld door
HJW

Het lege graf

12 januari 2021
Misschien heb je weleens een gesprek gehad met iemand die zei: "Dat het graf leeg was geloof ik wel. Maar dat Hij opgestaan is, nee dat geloof ik …
+
Ontwikkeld door
HJW

Ik ben God daarboven niet tegengekomen

24 augustus 2022
Deze blog hoort bij het thema 'Het bestaan van God' van 'Zeker weten', een serie filmpjes en blogs over apologetiek voor elke dag.
+
Ontwikkeld door
HJW

Jezus de enige waarheid?

24 augustus 2022
Hoe weten christenen zo zeker dat Jezus de enige waarheid is? En hoe kan ik dat zelf zeker weten?
+
Ontwikkeld door
HJW

Moraal als een vloot

24 augustus 2022
Deze blog hoort bij het thema 'God en de moraal' van 'Zeker weten', een serie filmpjes en blogs over apologetiek voor elke dag.
+
Ontwikkeld door
HJW

Vijf argumenten voor de betrouwbaarheid van de Bijbel

10 november 2020
De Bijbel is het meest verkochte boek van alle tijden. Maar hoe kun je weten dat de Bijbel betrouwbaar is?
+
Ontwikkeld door
HJW

Vrouwelijke getuigen

12 januari 2021
Is het je weleens opgevallen dat vrouwen een belangrijke plaats krijgen in het getuigenis dat de Heere Jezus is opgestaan? In Markus 16 staat zelfs …
+
Ontwikkeld door
HJW

Zonder Pasen geen christelijk geloof

12 januari 2021
“Het christelijk geloof is een bewering die - als ze onwaar is - onbelangrijk is, en - als ze waar is - oneindig belangrijk”, schreef de Engelse …
+
Ontwikkeld door
HJW

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!